Aktuality

 

opět společně stojíme na prahu nového roku, který bude bezpochyby plný různorodých výzev. Již celé dva roky nám nové lidské i společenské výzvy připravuje zejména pandemie onemocnění COVID-19 se kterou neustále v různě silných vlnách bojujeme a snažíme se i nadále zachovat důležité aspekty společenského života, na jaký jsme byli zvyklí. Jednou...

Hospodaření města Kdyně jsem se na stránkách Kdyňských listů věnovala již na sklonku minulého roku, a ani v prvním letošním čísle tomu nebude jinak. Rozpočet města, schválený pro letošní rok, je opět schodkový, se schodkem ve výši 29 495 073 Kč. V úvodu článku rovnou předesílám, že schodek nerovná se zákonitě "dluh" - schodek rozpočtu města Kdyně...

Mnozí občané se v uplynulých dnech všimli změn na oplechování věžičky kdyňské radnice, která je neodmyslitelným symbolem našeho města, a často se ptají, zda je věžička opravená. Radniční věž bohužel opravená není, je pouze "zalepená". K tomuto kroku jsme museli přistoupit z důvodu jejího havarijního stavu, abychom zamezili možnému zřícení či...

Příchod podzimu předznamenává blížící se konec roku - čas bilancování uplynulého roku, ale také plánování pro rok nadcházející, který touto dobou již obrazně řečeno "klepe na dveře". Pro plánování je z hlediska vedení města klíčový rozpočet, který je finančním plánem každého kalendářního roku. Rozpočet města Kdyně schvaluje zastupitelstvo na konci...

Stav budovy základní školy v ul. Komenského je diskutován již od doby nástupu nového vedení radnice. Mnozí možná čekali, že bude rekonstrukce školy hotová doslova mávnutím kouzelného proutku, zvláště pak, když byla součástí některých volebních programů. Sám bych si přál, aby takový kouzelný proutek existoval. Jenže bohužel neexistuje. Namísto něj...

Jarní a letní měsíce jsou pro nás všechny tradičně plné práce kolem rodinných domů a zahrad, případně bazénů. Z pohledu města a jeho vedení tomu není jinak a venkovní práce se točí kolem budov a jiných zařízení ve vlastnictví města nebo koupališť nejen v samotné Kdyni, ale i ve spádových obcích. V letošním roce například ze strany Města Kdyně...

V minulých týdnech byl dokončen projekt sanace vlhkého zdiva Masarykovy základní školy Kdyně, který je pomyslným základním kamenem připravované komplexní rekonstrukce hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně. Rekonstrukce budovy v současné době není možná právě z důvodu jejího špatného stavu a extrémní letité vlhkosti, u které nebyla nikdy...

Milí spoluobčané, hned v úvodu tohoto článku Vám chci popřát pevné zdraví a pohodový rok 2021. Jaký tento rok bude, to si netroufám odhadnout, ale pevně věřím, že nám do našich životů přinese něco nového, něco pozitivního, nějaká překvapení a hezké zážitky, na které budeme všichni společně jednou s úsměvem vzpomínat. Pokud to vezmu z mého úhlu...

Objekt mateřské školy v Markově ulici se v letošním roce dočkal zásadních a dlouho očekávaných oprav čtvrtého pavilonu, který z důvodu jeho havarijního stavu nebyl po dlouhá léta využíván ke svému účelu - pro potřeby dětí navštěvujících tuto mateřskou školu. Před začátkem školního roku jsem byl jakožto starosta osloven ředitelkou MŠ Markova,...