Aktuality

 

Arboristé na kdyňském náměstí v tomto týdnu zahájili podzimní práce a další nemocné i neodborně vysázené lípy budou brzy nahrazeny novými stromy, které budou lépe odolávat všem nepříznivým vlivům městského prostředí. Pro Kdyni charakteristická lipová alej je ošetřována pravidelně, aby občanům města i jeho návštěvníkům mohla nadále poskytovat...

Listopadový program (nejen) kulturních akcí byl ve Kdyni zasvěcen zejména výročí 30 let svobody a demokracie a pádu totalitního režimu, který nastal po událostech, jež nazýváme sametovou revolucí. Toto označení jsme se proto rozhodli použít rovněž pro projekt spolufinancovaný Plzeňským krajem s názvem "Sametové Kdyňsko...po 30 letech", v rámci nějž...

Parkování - to je častá noční můra nejen obyvatel města Kdyně, ale bohužel i většiny obyvatel naší republiky. Důvodem tohoto stavu je především koncepce sídlišť, která vznikala ještě v dobách minulého režimu, kdy bylo vlastnictví automobilu výsadou vyšší vrstvy společnosti a při projektování sídlišť tedy nebylo třeba pamatovat na parkoviště...

Vážení spoluobčané, v tomto sloupku bych pro vás rád shrnul některé důležité věci na městském úřadě ve Kdyni, v samotném městě i v jeho spádových obcích, které se udály za uplynulého půl roku. Již v únoru jsme vás prostřednictvím Zpravodaje Kdyňsko informovali o nové směrnici pro přidělování bytů, kterou jsme se snažili připravit tak, aby co...

V sobotu, 23.2. 2019, se v kdyňské sokolovně konal PLES MĚSTA KDYNĚ. Přestože byly městské plesy ve Kdyni pořádány tradičně, letošní pojetí plesu bylo přesto netradiční. Nové vedení města chtělo uspořádat ples, který bude zkrátka pro všechny - nejen pro všechny generace, ale i pro příznivce různých hudebních žánrů. Proto na plese zazněly nejenom...

Milí spoluobčané, teď jste o nás nějakou chvilku na webu neslyšeli, za to se vám omlouváme, ale vše má svoje důvody. Pokud máte chvilku času, pojďte si je teď přečíst 😊Jak možná víte, 5.11. 2018 došlo po komunálních volbách ke změně ve vedení města Kdyně, do jehož čela byl zvolen Oskar Hamrus v roli starosty a jeho zástupcem byla...

Kdyňští voliči v komunálních volbách nerozdali voleným subjektům karty úplně jednoduše, což se ostatně promítlo i do povolebního napětí ve městě. Hnutí nezávislých, PRO - Kdyňsko má programově nejblíže k ČSSD, proto také vyjednávání o případné spolupráci začalo právě se zástupci ČSSD. Voliči obou těchto subjektů totiž na základě programů volili...

Komunální volby se rychle blíží, začínají totiž již příští pátek (5. 10. 2018) od 14:00 hod. Stále častěji se nás proto ptáte, jak nás co možná nejvíce podpořit a jaké jsou další možnosti Vaší volby. Někteří již mají hlasovací lístky doma a pravidla hlasování si přečetli, pro ty ostatní přinášíme stručný souhrn volebních možností, kterých je hned...

V minulém týdnu se v Mlýnské ulici objevilo nové vodorovné dopravní značení - tzv. žlutá čára souvislá (č. V12c). Tato značka zde na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičům zakazuje zastavení. Tento zákaz v ulici platil již dříve na základě svislé dopravní značky "zákaz zastavení", kterou však řidiči z důvodu nedostatku...

Budova mateřské školky v Dělnické ulici funguje již od roku 1986. Za ta léta prošly školkou stovky dětí, včetně řady z nás. Za ta dlouhá léta se samozřejmě průběžně měnil i personál. Tři desítky let se však na stavu budovy a celého areálu školky opravdu citelně projevují.