Aktuality

 

S dostupností lékařské péče se v současné době potýká většina českých měst i obcí a tento problém bohužel neminul ani město Kdyně. Nejvíce nás nyní trápí absence zubařské péče, jejíž kapacity nejsou z důvodu odchodu řady lékařů do důchodu bohužel dostatečné. Lékařů, ať už všeobecných, zubařů či specialistů z jiných odvětví, je zkrátka nedostatek a...

Ačkoliv je nyní v souvislosti s pandemií viru SARS CoV-2 život nás všech zcela ochromen, na radnici samozřejmě pracujeme dál, a naopak o to usilovněji. Rád bych proto krátce shrnul, co se pro vás, občany města Kdyně a spádových obcí, v současné době připravuje:

oslovuji vás v jedné z nejtěžších chvil novodobé historie nejen naší země, ale celé lidské společnosti - v době, kdy je na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie viru SARS CoV-2. Všichni denně sledujeme média - televizi, tisk, sociální sítě a další sdělovací prostředky, proto vás na těchto stránkách nebudu zatěžovat čtením...

Ačkoliv je nyní v souvislosti s pandemií viru SARS CoV-2 život nás všech zcela ochromen, na radnici samozřejmě pracujeme dál, a naopak o to usilovněji. Rád bych proto krátce shrnul, co se pro vás, občany města Kdyně a spádových obcí, v současné době připravuje:

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se v prostorách kdyňské knihovny konaly již 3. Hovory se starostou, kde jsem Vás, přítomné, seznámil s řadou připravovaných a plánovaných projektů. Jedním z nich byl například projekt celkové revitalizace prostoru autobusového nádraží vč. blízkého okolí ("pentagon").

Možná jste si všimli, že se na kdyňském náměstí již neobjevují cedule s informacemi o kulturních či společenských akcích. Důvodem jejich postupného odstranění byla BEZPEČNOST. K tomuto kroku vedení radnice (z řad zástupců PRO - Kdyňsko) přistoupilo na základě analýzy bezpečnosti chodců i účastníků silničního provozu, zpracované Policií ČR v...

Arboristé na kdyňském náměstí v tomto týdnu zahájili podzimní práce a další nemocné i neodborně vysázené lípy budou brzy nahrazeny novými stromy, které budou lépe odolávat všem nepříznivým vlivům městského prostředí. Pro Kdyni charakteristická lipová alej je ošetřována pravidelně, aby občanům města i jeho návštěvníkům mohla nadále poskytovat...

Listopadový program (nejen) kulturních akcí byl ve Kdyni zasvěcen zejména výročí 30 let svobody a demokracie a pádu totalitního režimu, který nastal po událostech, jež nazýváme sametovou revolucí. Toto označení jsme se proto rozhodli použít rovněž pro projekt spolufinancovaný Plzeňským krajem s názvem "Sametové Kdyňsko...po 30 letech", v rámci nějž...

Parkování - to je častá noční můra nejen obyvatel města Kdyně, ale bohužel i většiny obyvatel naší republiky. Důvodem tohoto stavu je především koncepce sídlišť, která vznikala ještě v dobách minulého režimu, kdy bylo vlastnictví automobilu výsadou vyšší vrstvy společnosti a při projektování sídlišť tedy nebylo třeba pamatovat na parkoviště...

Vážení spoluobčané, v tomto sloupku bych pro vás rád shrnul některé důležité věci na městském úřadě ve Kdyni, v samotném městě i v jeho spádových obcích, které se udály za uplynulého půl roku. Již v únoru jsme vás prostřednictvím Zpravodaje Kdyňsko informovali o nové směrnici pro přidělování bytů, kterou jsme se snažili připravit tak, aby co...