Havarijní stav kdyňské radniční věžičky

03.11.2021

Mnozí občané se v uplynulých dnech všimli změn na oplechování věžičky kdyňské radnice, která je neodmyslitelným symbolem našeho města, a často se ptají, zda je věžička opravená. Radniční věž bohužel opravená není, je pouze "zalepená". K tomuto kroku jsme museli přistoupit z důvodu jejího havarijního stavu, abychom zamezili možnému zřícení či odpadávání jednotlivých poškozených částí. Za stávajícího stavu věžička bohužel představovala velké riziko a hrozbu nejen pro kolemjdoucí občany, ale i pro okolní objekty. Stav věžičky kdyňské radnice řešíme již od jara tohoto roku, kdy byla provedena její prohlídka odbornou firmou (viz pořízené fotografie a video), aby bylo možné zhodnotit její stav, navrhnout postup prací a stanovit předpokládaný rozpočet této rekonstrukce. Zdánlivě jednoduchý projekt však naráží na celou řadu komplikací. Věžičku totiž není možné jednoduše sundat, přemístit ji do klempířské dílny a po opravě a novém oplechování ji vrátit zpět. Věžičku je bohužel nutné opravit přímo na místě, tedy ve výšce cca 30 metrů. Opravy tohoto charakteru by se měly (nejen z ekonomických důvodů) vždy provádět souběžně s opravou střech, na kterých jsou umístěné, neboť to díky možnosti výstavby lešení umožňuje dobrý přístup k problematickým částem takto umístěných věží. Střecha kdyňské radnice byla opravena v roce 1999. Na radniční věžičce však žádné podstatné rekonstrukční práce provedeny nebyly a dostala pouze nový bílý nátěr (z původního červeného), aby její vzhled korespondoval s celkovým vzhledem radnice. K provedení rekonstrukce a záchrany kdyňské radniční věžičky tak bude nutné odstranit část střechy, postavit zde lešení a věžičku opravit. Předběžný odhad nákladů této rekonstrukce se kvůli dezolátnímu stavu věžičky a komplikacím v podobě nutného odstranění části střechy a vybudování lešení pohybuje v řádech několika milionů korun. Ano - bohužel opravdu čtete správně! Tento záchranný projekt kdyňské radniční věžičky tak bude jednou z významných položek výdajové stránky návrhu rozpočtu města Kdyně pro rok 2022.

vedení města Kdyně

Fotogalerie