Aktuality

 

V minulých týdnech byl dokončen projekt sanace vlhkého zdiva Masarykovy základní školy Kdyně, který je pomyslným základním kamenem připravované komplexní rekonstrukce hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně. Rekonstrukce budovy v současné době není možná právě z důvodu jejího špatného stavu a extrémní letité vlhkosti, u které nebyla nikdy...

Milí spoluobčané, hned v úvodu tohoto článku Vám chci popřát pevné zdraví a pohodový rok 2021. Jaký tento rok bude, to si netroufám odhadnout, ale pevně věřím, že nám do našich životů přinese něco nového, něco pozitivního, nějaká překvapení a hezké zážitky, na které budeme všichni společně jednou s úsměvem vzpomínat. Pokud to vezmu z mého úhlu...

Objekt mateřské školy v Markově ulici se v letošním roce dočkal zásadních a dlouho očekávaných oprav čtvrtého pavilonu, který z důvodu jeho havarijního stavu nebyl po dlouhá léta využíván ke svému účelu - pro potřeby dětí navštěvujících tuto mateřskou školu. Před začátkem školního roku jsem byl jakožto starosta osloven ředitelkou MŠ Markova,...

V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí konce II. světové války a osvobození města Kdyně americkou armádou. Tomuto významnému a zásadnímu milníku novodobé historie byla vždy věnována zasloužená pozornost, kterou jsme tomuto výročí v přípravách a plánech věnovali již od konce minulého roku. Osud tomu ale chtěl jinak - svět začátkem března...

S dostupností lékařské péče se v současné době potýká většina českých měst i obcí a tento problém bohužel neminul ani město Kdyně. Nejvíce nás nyní trápí absence zubařské péče, jejíž kapacity nejsou z důvodu odchodu řady lékařů do důchodu bohužel dostatečné. Lékařů, ať už všeobecných, zubařů či specialistů z jiných odvětví, je zkrátka nedostatek a...

Ačkoliv je nyní v souvislosti s pandemií viru SARS CoV-2 život nás všech zcela ochromen, na radnici samozřejmě pracujeme dál, a naopak o to usilovněji. Rád bych proto krátce shrnul, co se pro vás, občany města Kdyně a spádových obcí, v současné době připravuje:

oslovuji vás v jedné z nejtěžších chvil novodobé historie nejen naší země, ale celé lidské společnosti - v době, kdy je na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie viru SARS CoV-2. Všichni denně sledujeme média - televizi, tisk, sociální sítě a další sdělovací prostředky, proto vás na těchto stránkách nebudu zatěžovat čtením...

Ačkoliv je nyní v souvislosti s pandemií viru SARS CoV-2 život nás všech zcela ochromen, na radnici samozřejmě pracujeme dál, a naopak o to usilovněji. Rád bych proto krátce shrnul, co se pro vás, občany města Kdyně a spádových obcí, v současné době připravuje: