Aktuality

 

V červencovém vydání měsíčníku Rozhled byl publikován článek s názvem "Radnice chce zbourat historicky cenný přádelenský komín. Bezdůvodně!" Rozhodli jsme se na tento článek reagovat a uvést důvody, které nás k rozhodnutí o demolici přádelenského komínu vedly:

Vedení města Kdyně se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, která se týkají údajného obnovení těžby v lomu Smržovice a rozšíření dobývacího prostoru! K ukončení těžby v lomu Smržovice došlo v roce 2000, od roku 2001 je zde společností Eurovia Kamenolomy, a.s. prováděna pouze "hornická činnost - zajištění lomu", která spočívá v ochraně a péči o...

V nové sekci webových stránek jsme pro Vás připravili obrázky a krátké popisky stavu budov, infrastruktury či veřejných prostranství nebo jiného městského majetku v průběhu posledních let - resp. srovnání péče o veřejný majetek v dobách před nástupem zástupců PRO-Kdyňsko na radnici a v současné době.

Volební období 2018 - 2022, pro které jste nám dali důvěru, se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru a nabízí se tedy také jeho zhodnocení Pojďme se proto společně podívat, jaké body našeho volebního programu jsme za necelé čtyři roky ve vedení města Kdyně splnili...

po čtvrt roce opět nastal čas uzávěrky Kdyňských listů, a já tak usedám nad jarní úvodník, který píši v aprílovém počasí předvelikonočních dní. V okamžiku, kdy budete tyto řádky číst, budou velikonoční svátky již dávnou minulostí a pozornost nás všech se bude upírat k plánům na léto a letní prázdniny. Mnozí z Vás v kontextu letních prázdnin jistě...

Informace o hospodaření města Kdyně zveřejňujeme maximálně transparentně tak, abyste měli přehled o tom, jak si Vaše město finančně stojí - jakými finančními prostředky disponuje a z jakých zdrojů jsou tyto prostředky kumulovány, tedy odkud pocházejí. To je jeden úhel pohledu, který však ke komplexnímu pohledu na finanční zdraví jakékoliv...

opět společně stojíme na prahu nového roku, který bude bezpochyby plný různorodých výzev. Již celé dva roky nám nové lidské i společenské výzvy připravuje zejména pandemie onemocnění COVID-19 se kterou neustále v různě silných vlnách bojujeme a snažíme se i nadále zachovat důležité aspekty společenského života, na jaký jsme byli zvyklí. Jednou...

Hospodaření města Kdyně jsem se na stránkách Kdyňských listů věnovala již na sklonku minulého roku, a ani v prvním letošním čísle tomu nebude jinak. Rozpočet města, schválený pro letošní rok, je opět schodkový, se schodkem ve výši 29 495 073 Kč. V úvodu článku rovnou předesílám, že schodek nerovná se zákonitě "dluh" - schodek rozpočtu města Kdyně...

Mnozí občané se v uplynulých dnech všimli změn na oplechování věžičky kdyňské radnice, která je neodmyslitelným symbolem našeho města, a často se ptají, zda je věžička opravená. Radniční věž bohužel opravená není, je pouze "zalepená". K tomuto kroku jsme museli přistoupit z důvodu jejího havarijního stavu, abychom zamezili možnému zřícení či...

Příchod podzimu předznamenává blížící se konec roku - čas bilancování uplynulého roku, ale také plánování pro rok nadcházející, který touto dobou již obrazně řečeno "klepe na dveře". Pro plánování je z hlediska vedení města klíčový rozpočet, který je finančním plánem každého kalendářního roku. Rozpočet města Kdyně schvaluje zastupitelstvo na konci...