Aktuality

 

po čtvrtroční odmlce, která předchází každému vydání Kdyňských listů, mám opět tu možnost se na Vás z pozice starosty obrátit prostřednictvím těchto stránek. Beru tuto výsadu jako velkou čest, spojenou s funkcí starosty, o jejíž obsazení se po čtyřech letech opět "bojovalo" v nedávných komunálních volbách. O výsledcích voleb se podrobněji dočtete v...

Vážení a milí občané, z celého srdce Vám děkujeme za důvěru v nás, kterou jste během tohoto víkendu vložili do hlasovacích lístků Této důvěry si nesmírně ceníme a jsme rádi, že v nadcházejících čtyřech letech můžeme opět pracovat PRO Vás a PRO lepší KDYŇSKO!

Komunální volby se rychle blíží, začínají totiž již tento pátek (23. 9. 2022), kdy se přesně ve 14:00 hod. otevřou volební místnosti. Stále častěji se nás proto ptáte, jak nás co možná nejvíce podpořit a jaké jsou další možnosti Vaší volby. Mnozí z Vás již mají hlasovací lístky doma a pravidla hlasování si přečetli, pro ty ostatní přinášíme stručný...

Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom Vám představili náš volební program "PRO lepší KDYŇSKO", se kterým ve volebním období 2022 - 2026 kandidujeme do Zastupitelstva města Kdyně. Na základě výsledků minulých komunálních voleb jsme díky Vaší důvěře stanuli ve vedení města Kdyně a po čtyři roky jsme, i navzdory nelehkým zkouškám v podobě různorodých...

V červencovém vydání měsíčníku Rozhled byl publikován článek s názvem "Radnice chce zbourat historicky cenný přádelenský komín. Bezdůvodně!" Rozhodli jsme se na tento článek reagovat a uvést důvody, které nás k rozhodnutí o demolici přádelenského komínu vedly:

Vedení města Kdyně se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, která se týkají údajného obnovení těžby v lomu Smržovice a rozšíření dobývacího prostoru! K ukončení těžby v lomu Smržovice došlo v roce 2000, od roku 2001 je zde společností Eurovia Kamenolomy, a.s. prováděna pouze "hornická činnost - zajištění lomu", která spočívá v ochraně a péči o...

V nové sekci webových stránek jsme pro Vás připravili obrázky a krátké popisky stavu budov, infrastruktury či veřejných prostranství nebo jiného městského majetku v průběhu posledních let - resp. srovnání péče o veřejný majetek v dobách před nástupem zástupců PRO-Kdyňsko na radnici a v současné době.

Volební období 2018 - 2022, pro které jste nám dali důvěru, se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru a nabízí se tedy také jeho zhodnocení Pojďme se proto společně podívat, jaké body našeho volebního programu jsme za necelé čtyři roky ve vedení města Kdyně splnili...

po čtvrt roce opět nastal čas uzávěrky Kdyňských listů, a já tak usedám nad jarní úvodník, který píši v aprílovém počasí předvelikonočních dní. V okamžiku, kdy budete tyto řádky číst, budou velikonoční svátky již dávnou minulostí a pozornost nás všech se bude upírat k plánům na léto a letní prázdniny. Mnozí z Vás v kontextu letních prázdnin jistě...