Aktuality

 

Stav budovy základní školy v ul. Komenského je diskutován již od doby nástupu nového vedení radnice. Mnozí možná čekali, že bude rekonstrukce školy hotová doslova mávnutím kouzelného proutku, zvláště pak, když byla součástí některých volebních programů. Sám bych si přál, aby takový kouzelný proutek existoval. Jenže bohužel neexistuje. Namísto něj...

Jarní a letní měsíce jsou pro nás všechny tradičně plné práce kolem rodinných domů a zahrad, případně bazénů. Z pohledu města a jeho vedení tomu není jinak a venkovní práce se točí kolem budov a jiných zařízení ve vlastnictví města nebo koupališť nejen v samotné Kdyni, ale i ve spádových obcích. V letošním roce například ze strany Města Kdyně...

V minulých týdnech byl dokončen projekt sanace vlhkého zdiva Masarykovy základní školy Kdyně, který je pomyslným základním kamenem připravované komplexní rekonstrukce hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně. Rekonstrukce budovy v současné době není možná právě z důvodu jejího špatného stavu a extrémní letité vlhkosti, u které nebyla nikdy...

Milí spoluobčané, hned v úvodu tohoto článku Vám chci popřát pevné zdraví a pohodový rok 2021. Jaký tento rok bude, to si netroufám odhadnout, ale pevně věřím, že nám do našich životů přinese něco nového, něco pozitivního, nějaká překvapení a hezké zážitky, na které budeme všichni společně jednou s úsměvem vzpomínat. Pokud to vezmu z mého úhlu...

Objekt mateřské školy v Markově ulici se v letošním roce dočkal zásadních a dlouho očekávaných oprav čtvrtého pavilonu, který z důvodu jeho havarijního stavu nebyl po dlouhá léta využíván ke svému účelu - pro potřeby dětí navštěvujících tuto mateřskou školu. Před začátkem školního roku jsem byl jakožto starosta osloven ředitelkou MŠ Markova,...

V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí konce II. světové války a osvobození města Kdyně americkou armádou. Tomuto významnému a zásadnímu milníku novodobé historie byla vždy věnována zasloužená pozornost, kterou jsme tomuto výročí v přípravách a plánech věnovali již od konce minulého roku. Osud tomu ale chtěl jinak - svět začátkem března...

S dostupností lékařské péče se v současné době potýká většina českých měst i obcí a tento problém bohužel neminul ani město Kdyně. Nejvíce nás nyní trápí absence zubařské péče, jejíž kapacity nejsou z důvodu odchodu řady lékařů do důchodu bohužel dostatečné. Lékařů, ať už všeobecných, zubařů či specialistů z jiných odvětví, je zkrátka nedostatek a...

Ačkoliv je nyní v souvislosti s pandemií viru SARS CoV-2 život nás všech zcela ochromen, na radnici samozřejmě pracujeme dál, a naopak o to usilovněji. Rád bych proto krátce shrnul, co se pro vás, občany města Kdyně a spádových obcí, v současné době připravuje: