Aktuality

 

srdečně Vás prostřednictvím úvodníku Kdyňských listů vítám v novém roce a přeji Vám, ať je pro Vás rok 2023 plný zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti, lásky a úspěchů a ať je přinejmenším aspoň o něco lepší než rok 2022, který jsme úderem půlnoci 31. prosince 2022 nechali za sebou jako minulost. Přesně před rokem jsem úvodník únorového čísla...

po čtvrtroční odmlce, která předchází každému vydání Kdyňských listů, mám opět tu možnost se na Vás z pozice starosty obrátit prostřednictvím těchto stránek. Beru tuto výsadu jako velkou čest, spojenou s funkcí starosty, o jejíž obsazení se po čtyřech letech opět "bojovalo" v nedávných komunálních volbách. O výsledcích voleb se podrobněji dočtete v...

Vážení a milí občané, z celého srdce Vám děkujeme za důvěru v nás, kterou jste během tohoto víkendu vložili do hlasovacích lístků Této důvěry si nesmírně ceníme a jsme rádi, že v nadcházejících čtyřech letech můžeme opět pracovat PRO Vás a PRO lepší KDYŇSKO!

Komunální volby se rychle blíží, začínají totiž již tento pátek (23. 9. 2022), kdy se přesně ve 14:00 hod. otevřou volební místnosti. Stále častěji se nás proto ptáte, jak nás co možná nejvíce podpořit a jaké jsou další možnosti Vaší volby. Mnozí z Vás již mají hlasovací lístky doma a pravidla hlasování si přečetli, pro ty ostatní přinášíme stručný...

Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom Vám představili náš volební program "PRO lepší KDYŇSKO", se kterým ve volebním období 2022 - 2026 kandidujeme do Zastupitelstva města Kdyně. Na základě výsledků minulých komunálních voleb jsme díky Vaší důvěře stanuli ve vedení města Kdyně a po čtyři roky jsme, i navzdory nelehkým zkouškám v podobě různorodých...

V červencovém vydání měsíčníku Rozhled byl publikován článek s názvem "Radnice chce zbourat historicky cenný přádelenský komín. Bezdůvodně!" Rozhodli jsme se na tento článek reagovat a uvést důvody, které nás k rozhodnutí o demolici přádelenského komínu vedly:

Vedení města Kdyně se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, která se týkají údajného obnovení těžby v lomu Smržovice a rozšíření dobývacího prostoru! K ukončení těžby v lomu Smržovice došlo v roce 2000, od roku 2001 je zde společností Eurovia Kamenolomy, a.s. prováděna pouze "hornická činnost - zajištění lomu", která spočívá v ochraně a péči o...

V nové sekci webových stránek jsme pro Vás připravili obrázky a krátké popisky stavu budov, infrastruktury či veřejných prostranství nebo jiného městského majetku v průběhu posledních let - resp. srovnání péče o veřejný majetek v dobách před nástupem zástupců PRO-Kdyňsko na radnici a v současné době.