Volební program "PRO lepší KDYŇSKO"

19.09.2022

Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom Vám představili náš volební program "PRO lepší KDYŇSKO", se kterým ve volebním období 2022 - 2026 kandidujeme do Zastupitelstva města Kdyně. Na základě výsledků minulých komunálních voleb jsme díky Vaší důvěře stanuli ve vedení města Kdyně a po čtyři roky jsme, i navzdory nelehkým zkouškám v podobě různorodých celosvětových krizí, pracovali na tom, aby se Vám ve Kdyni žilo lépe. I proto jsme náš letošní volební program nazvali "PRO lepší KDYŇSKO", a rádi bychom s ním navázali na naši práci odvedenou v uplynulých čtyřech letech, kdy jsme se soustředili zejména na budování základů, na kterých budeme moci dále stavět budoucnost našeho města i našich dětí.

Nesnažili jsme se za každou cenu realizovat viditelné a nesmyslné projekty, za které by nás občané v tomto volebním období ocenili. Všechny investice jsme promýšleli v kontextu dlouhodobého rozvoje a potřeb města. Po čtyřech letech tak za sebou zanecháváme prakticky "neviditelnou", avšak o to zásadnější práci!

Pustili jsme se například do sanace i rekonstrukcí budov škol i mateřských školek, které se potýkaly s letitou vlhkostí a plísní, a rozhodně tak nepředstavovaly zdravé ani bezpečné školní prostředí. Investovali jsme rovněž do rekonstrukcí i obnovy technické infrastruktury - vodovodů, kanalizací, teplovodu nebo veřejného osvětlení a dalšího městského majetku vč. nemovitostí. Tento majetek tak v následujících letech můžeme bez obav "kostlivců ve skříni" dále rozvíjet a modernizovat. Ano, v řadě oblastí ve Kdyni skutečně začínáme od nuly, a to doslova! V uplynulém volebním období 2018 - 2022 jsme se proto zaměřili na budování pevných základů, na kterých v následujících čtyřech letech začneme stavět nové, opravdu lepší Kdyňsko! Lepší Kdyňsko znamená především modernější, bezpečnější a dobře fungující město Kdyně včetně spádových obcí, na které rozhodně nezapomínáme!

Podrobný výčet toho, co se za uplynulé čtyři roky našeho působení ve vedení města podařilo, ale i nepodařilo, si můžete přečíst (a na doprovodných fotografiích prohlédnout) v našich LISTECH PRO-KDYŇSKO, které jste našli ve svých poštovních schránkách. Listy si případně můžete stáhnout na webových stránkách www.prokdynsko.cz, kde jsme pro Vás připravili řadu zajímavých webových sekcí plných fotografií, které pravidelně aktualizujeme. Součástí webových stránek jsou rovněž informace o našich kandidátech i široké členské základně Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko.

Volební program "PRO lepší KDYŇSKO" je vytvořený zcela konkrétně, na základě znalostí a zkušeností, které naši členové v pozici zastupitelů v uplynulých letech získávali, a na základě kterých jsme rozvojové priority města Kdyně i spádových obcí rozdělili do 10 základních oblastí "PRO lepší KDYŇSKO", které přehledně naleznete ZDE