Členové Hnutí nezávislých, PRO - Kdyňsko

Oskar Hamrus

starosta

Ing. Věra Říhová

místostarostka

předsedkyně hnutí


Tomáš Veselý

jednatel společnosti

místopředseda hnutí

Václav Maršík

manažer

místopředseda hnutí

Radek Čejka

podnikatel


Petr Drahoňovský

technik

Miroslav Řežábek

jednatel společnosti

Ing. Markéta Pejsarová

bankovní poradce

Dušan Bureš

podnikatel

Jitka Kaiserová

vychovatelka

Pavel Dominik

dispečer výroby

Přemysl Raška

pedagog - výtvarník

Jiří Pejsar

důchodce

Bc. Lukáš Krhoun

vysokoškolský student

Jaroslava Ducháčková

důchodkyně


Lenka Škrabálková

učitelka v MŠ, nyní na mateřské dovolené


Martin Krůta

vysokoškolský student


Jaroslava Pejsarová

důchodkyně

Ing. Olga Hanáková

technolog analytik


Jiří Tomajer

technik majetku Domova seniorů Kdyně