Oskar Hamrus

starosta města Kdyně, 48 let

Studium a práce:

Absolvent střední odborné školy s maturitou (obor "Mechanik a seřizovač pro obráběcí stroje CNC a NC"). Od roku 2014 je členem Zastupitelstva města Kdyně, od roku 2018 působí jako starosta města Kdyně. Pro výkon funkce starosty, která se mu stala koníčkem, je zastupitelstvem uvolněn. Před nástupem do funkce působil jako policista, mj. také na obvodním oddělení, naposledy pak na oddělení obecné kriminality. V soukromém životě se vždy snaží přispět svou troškou do mlýna, a i jako starosta vždy rád přiloží ruku k dílu při jakékoliv manuální práci, potřebné k vytváření nových projektů a dobrých věcí, které se ve Kdyni i ve spádových obcích dějí. 


Koníčky a zájmy:
Ve volném čase se nejraději věnuje své rodině. Zalíbení našel také v práci se dřevem v domácí dílně nebo v práci na zahradě. Mezi jeho koníčky patří zejména sport - jízda na kole a turistika. Je také aktivním dobrovolným hasičem a do doby nástupu do funkce starosty se podílel rovněž na vedení mladých hasičů, což mu momentální časové možnosti bohužel neumožňují. Je také členem PS Safír Kdyně, kde se spolupodílí na přípravě letních táborů pro děti.