Na čem jsme ještě pracovali?

Průběh plnění našeho volebního programu jste si nejspíš přečetli... a prohlédli jste si také rubriku "...PŘED ...A PO...." Kromě plánovaných projektů jsme však pracovali také na řadě neplánovaných akcí, se kterými jsme měli možnost seznámit se až po nástupu na kdyňskou radnici...

Pracovali jsme (bohužel často) také na opravách havárií....

...ale i vodovodní infrastruktury....

Proto jsme schválili Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací....

Na obnovu technické infrastruktury se ve Kdyni dříve příliš nemyslelo...

Řešili jsme ale také příjemnější záležitosti...

Každým rokem postupně nakupujeme a instalujeme nové osvětlení...

Nepříjemně nás po více než dva roky zaměstnávala také celosvětová pandemie onemocnění COVID-19...

....a balící manufaktury. 

My sami jsme se často měnili také v poštovní doručovatele. 

Postupně se snažíme také zkrášlovat a udržovat veřejná prostranství našeho města...

Myslíme také na třídění odpadů, které by nemělo narušovat estetiku veřejných prostranství...

veřejné osvětlení

...teplovodní...

....které nás v posledních letech opravdu trápí. Stav technické infrastruktury ve Kdyni i ve spádových obcích je bohužel žalostný.

...a havarijní infrastrukturu opravujeme a myslíme i na její budoucí rozvoj a postupnou obnovu. 

...proto bohužel na řadě míst máme pod novými komunikacemi stěžejní infrastrukturu doslova v dezolátním stavu. A jediný způsob jak ji opravit nebo vyměnit je... zničit nové (a drahé) povrchy komunikací nebo chodníků. 

...třeba to, jak naše město dostat do vánoční nálady a obléknout mu vánoční kabát.

....které dělá radost nejen dětem, ale i dospělým. 


...která z našich kanceláří v době I. vlny pandemie udělala výrobní...

...nebo předávací místa darovaných roušek. 

Museli jsme se, stejně jako všichni ostatní, naučit pracovat z domova a scházet se (třeba i na schůzích rady) v online prostoru. 

...a více otevírat a zpřístupňovat veřejný prostor. 

...proto jsme zahájili postupné zpevňování ploch pod sběrnými nádobami na tříděný odpad. 


veřejné osvětlení