Listy PRO-KDYŇSKO

Vážení a milí spoluobčané, 

v čase blížících se komunálních voleb jsme se rozhodli Vás oslovit prostřednictvím těchto novin, a předložit Vám výsledky našeho působení ve vedení města Kdyně v podobě odvedené, ale také neodvedené, práce za uplynulé čtyři roky. V listopadu 2018 jsme díky Vaší voličské důvěře usedli ve funkci starosty a místostarostky v čele kdyňské radnice, která tak poprvé po dlouhých 28 letech zažila změnu hlavních představitelů města. Začátky rozhodně nebyly jednoduché - čelili jsme nejen politickým intrikám, ale také podceňování našich schopností, pro které nám mnozí ostřílení političtí konkurenti předpovídali brzké ukončení našeho působení v čele města. My jsme však i navzdory těžkým zkouškám tohoto volebního období obstáli. Snažili jsme se se všemi výzvami, kterými jsme spolu s Vámi čelili, poprat co nejstatečněji - ve prospěch města i Vás, občanů!

Ačkoliv několikrát ročně maximálně transparentně zveřejňujeme informace o stavu finančních prostředků na účtech města, stále slýcháváme, že jsme za 4 roky našeho působení na kdyňské radnici "zcela vyprázdnili" městskou kasu. Nevyprázdnili, naopak! Po našem nástupu na radnici roce 2018 (k 31. 12. 2018) bylo na účtech Města Kdyně celkem cca 25 mil. Kč. V roce 2021 (k 31. 12. 2021) to bylo cca 60 mil. Kč! Veřejné prostředky - prostředky Vás, občanů, se totiž snažíme vynakládat maximálně hospodárně a efektivně. Všechny investice promýšlíme v kontextu dlouhodobého rozvoje a potřeb města.


Náš volební program pro období 2022 - 2026 jsme nazvali "PRO lepší KDYŇSKO", a chceme s ním pokračovat v práci, do které jsme se před čtyřmi lety pustili s cílem vybudovat základy, na kterých budeme moci dále stavět budoucnost našeho města i našich dětí. Nesnažili jsme se za každou cenu realizovat viditelné a nesmyslné projekty, za které by nás občané v tomto volebním období ocenili. Namísto toho jsme pracovali na opravách a rekonstrukcích stávajícího majetku nebo na jeho modernizaci, která nám zajistí budoucí úsporu veřejných prostředků, které budeme moci dále investovat do rozvoje města Kdyně i spádových obcí.

Pustili jsme se například do sanace i rekonstrukcí budovy školy i mateřských školek, které se dlouhá léta potýkaly s neřešenou vlhkostí a plísní, a rozhodně tak nepředstavovaly zdravé ani bezpečné školní prostředí. Investovali jsme rovněž do rekonstrukcí i obnovy technické infrastruktury - vodovodů, kanalizací, teplovodu nebo veřejného osvětlení a dalšího městského majetku vč. nemovitostí. Velký kus práce jsme odvedli také v oblasti bytové politiky, pro kterou jsme nastavili nejen transparentní pravidla přidělování bytů, ale také celkovou koncepci rozvoje a plán komplexních rekonstrukcí (bytová jádra, podlahové krytiny, okna, dveře, apod.) i plán oprav. Po čtyřech letech ve vedení města tak za sebou zanecháváme prakticky "neviditelné", avšak o to zásadnější investice!

...a protože jsme velký kus námi odvedené práce na rekonstrukcích městského majetku doslova "zakopali do země" nebo "zazdili" do sanovaných zdí městských nemovitostí, připravili jsme pro Vás tyto LISTY PRO - KDYŇSKO plné fotografií a krátkých popisů toho, na čem jsme uplynulé čtyři roky pracovali. Snažili jsme se totiž vybudovat stabilní a pevné základy, na kterých budeme moci stavět další rozvoj našeho města - pro nás, pro naše děti a PRO lepší KDYŇSKO....


Za Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Ing. Věra Říhová, MPA, místostarostka, předsedkyně hnutí