Ing. Olga Hanáková

analytik logistických procesů, 49 let

Studium a práce:
Již 22 let pracuje u České pošty. Nabyté zkušenosti na poště ve Kdyni a ve Všerubech a rozšířené vzdělání na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice jí umožnily pracovní rozvoj na pozici experta poštovního provozu v Praze, kde pracuje již 14 let, a v současné době se detailně věnuje analýze logistických procesů. Je aktivní členkou řady spolků, a mimo jiné také spoluzakladatelkou Kdyňského tvoření, které se zabývá tradiční rukodělnou činností. Spolu s dalšími ženami se snaží být nositelkou této krásné ruční tradice a předávat ji dál, a to jak zkušeností, tak i šitými a háčkovanými výrobky pro miminka i seniory. Svoji zálibu propojuje s rozličnými charitativními aktivitami. Dlouhodobě se zajímá o dění ve svém okolí a ráda by se aktivně podílela i na budoucím rozvoji nejen obce Kdyně a Prapořiště, ale i na rozvoji regionu.


Koníčky a zájmy:
Svůj volný čas nejraději věnuje rodině, domovu, rukodělným činnostem a přírodě. Je celoživotní nadšenkyní všemožných ručních prací, což je její snový svět, kam si odbíhá odpočinout od reality všedního dne a současně načerpat další energii. Jak sama říká: "To, co ručně vyrobím, má duši, srdce a má svůj příběh - je to nesčetně hodin práce, a dokonalost ve své nedokonalosti, což výrobek činí jedinečným. Každá věc je propojena se mnou i s tím, kdo si ji přál, nebo s tím, kdo ji dostane."