...z úvodníku starosty v Kdyňských listech

18.11.2022

Vážení a milí spoluobčané,

po čtvrtroční odmlce, která předchází každému vydání Kdyňských listů, mám opět tu možnost se na Vás z pozice starosty obrátit prostřednictvím těchto stránek. Beru tuto výsadu jako velkou čest, spojenou s funkcí starosty, o jejíž obsazení se po čtyřech letech opět "bojovalo" v nedávných komunálních volbách. O výsledcích voleb se podrobněji dočtete v článku na str. 4. Co Vám však mohu prozradit již nyní, a co jistě již sami dobře víte - v úzkém vedení města Kdyně, tj. na pozici čelních představitelů - starosty a místostarostky, nedošlo v našem městě oproti předchozímu volebnímu období k žádným změnám, a to zejména díky Vaší voličské podpoře, které si velice vážím, a která je pro mě osobně obrovským závazkem k tvrdé a zodpovědné práci v nadcházejících čtyřech letech, kdy máme z pozice vedení města možnost navázat na projekty, s jejichž realizací, plánováním či přípravou jsme začali před čtyřmi lety, tj. po komunálních volbách v roce 2018. Nebudu na těchto řádcích uplynulé volební období bilancovat, ostatně, to jste již do jisté míry udělali Vy sami prostřednictvím Vašich hlasů vhozených do volebních uren. Rád bych, stejně jako to dělám v každém úvodníku Kdyňských listů, představil několik aktuálních projektů, které v nedávné době prošly mj, i mým stolem, a do rubriky "Ze starostova stolu" tedy právem patří.

Postupných a zcela zásadních změn se v tomto roce dočkal kdyňský hřbitov, o jehož revitalizaci jste na stránkách Kdyňských listů četli již mnohokrát. Vedle revitalizace prostoru kolem smuteční síně, který se stal důstojným místem rozloučení s našimi blízkými se kdyňský hřbitov dočkal ještě jedné zasloužené dominanty - nových ručně kovaných vstupních vrat. Osazení vrat bylo pomyslnou tečkou za projektem rekonstrukce hřbitovní ohradní zdi, která započala již na jaře tohoto roku, a kterou provázela řada komplikací, spojených zejména s památkovou ochranou hřbitova vč. kostela sv. Mikuláše. Každý projet, byť sebelépe připravený, vždy provází řada problémů, a já proto s oblibou říkám, že "problémy jsou od toho, aby se řešily". Nejinak tomu bylo i v případě rekonstrukce hřbitovní ohradní zdi, kterou se podařilo v souladu se všemi zákonnými požadavky dovést do konce. I když pomyslný konec nás teprve čeká. Možná jste zaznamenali, že podél hřbitovní zdi jsou nyní postupně budovány zpevněné plochy a lámete si hlavu, k čemu budou sloužit. Tato místa budou v brzké době osazena novými lavičkami, abyste po návštěvě hřbitova mohli usednout v tichu okolní přírody a vzpomínat třeba právě na své blízké. Revitalizační práce a opravy na kdyňském hřbitově budou samozřejmě pokračovat i v následujících letech, kdy nás mj. čeká revitalizace prostoru za smuteční síní, vybudování kolumbária a opravy oplocení v zadní části hřbitova. Postupnými kroky a drobnými změnami se ve spolupráci se zaměstnanci Technických služeb Kdyně snažíme také o lepší údržbu hřbitova vč. způsobu odkládání odpadů. Veškeré koncepční změny jsou vždy "během na dlouhou trať" a komplexní revitalizace kdyňského hřbitova tak rozhodně není pomyslným "sprintem", nýbrž maratonským během, jehož cílovou pásku protneme až v nadcházejících letech.

Dalším dlouhodobým projektem je projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, s jehož realizací jsme za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začali již v roce 2020. Stávající veřejné osvětlení, jehož provoz je kromě značné poruchovosti zastaralých zdrojů světla zatížen také vysokými provozními náklady, je postupně nahrazováno LED technologií. Provoz LED zařízení je nejen mnohem méně náročný na spotřebu elektrické energie, nově instalované lampy jsou navíc mnohem méně poruchové. Vzhledem k tomu, že v celé řadě lokalit k výměně zdrojů světla již došlo (např. ul. Farní, obec Prapořiště, obec Hluboká, obec Dobříkov, obec Smržovice, apod.) tyto úspory veřejných prostředků na výdajové stránce rozpočtu již dokonce pozorujeme. V kontextu dnešních cen součástek i energií naše rozhodnutí k rekonstrukci veřejného osvětlení kvituji jako strategický krok, který přišel doslova takříkajíc "za minutu dvanáct". V době psaní úvodníku dokonce přímo z oken své kanceláře pozoruji výměnu zdrojů veřejného osvětlení v prostoru náměstí, která je souběžně realizována na celém průtahu silnice I/22 na území našeho města. Mnozí z Vás možná zaznamenali, že k výměně zdrojů veřejného osvětlení došlo rovněž v ul. Starokdyňská, kde byla celá instalace nových zdrojů světla na stávajících lampách ve srovnání s ostatními lokalitami poněkud atypická, a to zejména vzhledem k celkovému charakteru Starokdyňské ulice, kterému odpovídají rovněž historizující lampy i jejich rozmístění. Pokud jste toto nově instalované osvětlení ještě neviděli "v akci", tj. v nočním světle, berte moje doporučení k návštěvě večerní Starokdyňské ulice jako tip na podzimní či zimní procházku.

V roce 2023 budou opět pokračovat HOVORY SE STAROSTOU, na jejichž pravidelnosti se v minulých letech negativně podepsala pandemie koronaviru a s ní spojená omezení shromažďování a setkávání občanů. Věřím, že doba přísných hygienických opatření je již za námi a do kalendáře na rok 2023 si proto již nyní můžete poznamenat termín 11. 1. 2023 od 17:00 hod. (středa), kdy se uskuteční první Hovory se starostou v novém volebním období 2022 - 2026. Ti z Vás, kteří se této akce zúčastňovali, a mnozí tak činili pravidelně, jistě vědí, že místa konání hovorů se vždy mění. Vůbec první Hovory se starostou (v roce 2019) se uskutečnily v budově kdyňské radnice, do jejíchž prostor se nyní téměř přesně po 4 letech vrátíme. V tomto mezidobí totiž radnice doznala celé řady změn, a proto jistě stojí za to se do jejích prostor v rámci Hovorů se starostou vrátit.

Skokem k Hovorům se starostou jsem se dostal již do dalšího roku - tj. do roku 2023, jehož začátku však bude předcházet nejkrásnější období roku, které máme neodmyslitelně spojené s vůní cukroví, rodinnou pohodou a pohádkami! Ano - blíží se Vánoce! Čas dětské radosti zrcadlící se v rozzářených dětských očkách, stejně tak jako čas plápolajících svíček a dekoračních žárovek. Letos, stejně jako v letech minulých, se pokusíme "obléci naše město" do vánoční nálady, na kterou se můžete naladit i formou bohatého adventního programu, který pro Vás připravili zaměstnanci MKS Modrá hvězda Kdyně, a který se bude konat na řadě netypických, a o to více zajímavých místech. O tom, co vás v rámci Adventu ve Kdyni čeká, se dočtete ve speciální příloze, která začíná na str. 15. Kromě vůně cukroví se s Vánoci pojí ještě jedna charakteristická vůně - vůně jehličí. Město Kdyně každoročně prodává stromky z městských lesů, jejichž prodej se na dvoře radnice uskuteční ve středu, 14. 12. 2022. V nabídce budou opět tradičně smrky za jednotnou cenu 100 Kč/ks.

Mě už teď opravdu nezbývá nic jiného než Vám popřát požehnané Vánoce plné klidu, rodinné pohody a oblíbených tradic v kruhu Vašich nejbližších. Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a splněná přání! Šťastný nový rok!

P.S. Kromě výše zmíněných termínů Hovorů se starostou a prodeje vánočních stromků si do svých diářů, kalendářů či mobilních telefonů můžete "do třetice" poznamenat ještě jeden termín, a to termín PLESU MĚSTA KDYNĚ 2023, který se uskuteční v sobotu, 25. 2. 2023. K tanci a poslechu bude samozřejmě hrát skvělá kdyňská kapela SVOR spolu s již osvědčenou a Vámi oblíbenou kapelou ORCHIDEA. Chybět nebude ani bohatá tombola a fotokoutek. Těším se na viděnou na tanečním parketu! 


Oskar Hamrus 
starosta města Kdyně