PŘED A PO ...aneb JAK ŠEL ČAS

07.07.2022

V nové sekci webových stránek jsme pro Vás připravili obrázky a krátké popisky stavu budov, infrastruktury či veřejných prostranství nebo jiného městského majetku v průběhu posledních let - resp. srovnání péče o veřejný majetek v dobách před nástupem zástupců PRO-Kdyňsko na radnici a v současné době. 

PŘED A PO ...aneb JAK ŠEL ČAS

Pozn. pro správné zobrazení pořadí fotografií v odkazu (sekce PŘED... A ...PO) je třeba použít PC či tablet, příp. nastavit prohlížeč v mobilním telefonu na PC zobrazení.