Jak (ne)volit v komunálních volbách?

19.09.2022

Komunální volby se rychle blíží, začínají totiž již tento pátek (23. 9. 2022), kdy se  přesně ve 14:00 hod. otevřou volební místnosti. Stále častěji se nás proto ptáte, jak nás co možná nejvíce podpořit a jaké jsou další možnosti Vaší volby. Mnozí z Vás již mají hlasovací lístky doma a pravidla hlasování si přečetli, pro ty ostatní přinášíme stručný souhrn volebních možností, kterých je v komunálních volbách hned několik:

1. Jeden "velký" křížek - ve čtverečku v záhlaví sloupce s názvem strany či hnutí vyznačíte KŘÍŽEK. Tímto způsobem dáte hlas všem kandidátům této strany nebo hnutí podle pořadí na hlasovacím lístku. V případě města Kdyně tedy rozdělíte mezi jednotlivé kandidáty této strany nebo hnutí všech svých 15 hlasů podle pořadí uvedeného na hlasovacím lístku. A proč vlastně 15 hlasů? To proto, že kdyňské zastupitelstvo se skládá z 15 členů. Tento způsob volby je pro každý volený subjekt vždy tím nejlepším a vyjadřuje maximální voličskou podporu aneb "jeden křížek stačí" :-) V našem případě stačí udělat jeden křížek u č. 2 na hlasovacím lístku :-) 

2. "Křížkování" jednotlivých kandidátů - kandidáty můžete vybírat i napříč "politickým spektrem", které se ve Kdyni skládá celkem z 6 subjektů. U jmen kandidátů, které chcete zvolit do zastupitelstva, uděláte jednoduše KŘÍŽEK. Ale pozor, tímto způsobem můžete označit pouze tolik jmen, kolik je zastupitelských mandátů. V případě Kdyně tak můžete tímto způsobem označit 15 kandidátů. Označíte-li více kandidátů, Váš lístek je bohužel neplatný, pokud naopak označíte kandidátů méně, Vaše zbylé hlasy propadají.

3. Kombinace předešlých způsobů - poslední možností jak v komunálních volbách volit je zakřížkování preferenční volební strany či hnutí v kombinaci s křížkováním jednotlivých kandidátů z ostatních subjektů. V takovém případě je hlas dán jednotlivým "zakřížkovaným" kandidátům, zbylé hlasy (v případě Kdyně opět do počtu 15 mandátů) pak obdrží preferovaná strana ("velký křížek"), a to opět podle pořadí na hlasovacím lístku.

Možnosti volby si můžete nanečisto vyzkoušet v simulátoru hlasovacího lístku.

Návod jak v komunálních volbách správně upravit hlasovací lístek připravilo také přímo Ministerstvo vnitra ČR, které kromě videí vytvořilo také přehledný leták (nezapomínejte, že v případě města Kdyně se do zastupitelstva oproti níže uvedenému vzoru volí celkem 15 členů).