KDO JSME?

Jsme hnutí nezávislých, skupina občanů Kdyně a jejích spádových obcí, kteří se chtějí spolupodílet na rozvoji Kdyňska a mají chuť aktivně pracovat na jeho dalším posunu vpřed. 

Naše zaměstnání i zájmy jsou rozmanité a naše pole působnosti je tedy velmi široké - chceme jej proto v maximální možné míře využít ve prospěch Kdyně i jejích spádových obcí pro naši lepší budoucnost.

- AKTUÁLNĚ -

po čtvrtroční odmlce, která předchází každému vydání Kdyňských listů, mám opět tu možnost se na Vás z pozice starosty obrátit prostřednictvím těchto stránek. Beru tuto výsadu jako velkou čest, spojenou s funkcí starosty, o jejíž obsazení se po čtyřech letech opět "bojovalo" v nedávných komunálních volbách. O výsledcích voleb se podrobněji dočtete v...

Vážení a milí občané, z celého srdce Vám děkujeme za důvěru v nás, kterou jste během tohoto víkendu vložili do hlasovacích lístků Této důvěry si nesmírně ceníme a jsme rádi, že v nadcházejících čtyřech letech můžeme opět pracovat PRO Vás a PRO lepší KDYŇSKO!