Rekonstrukce a opravy ve spádových obcích

09.08.2021

Jarní a letní měsíce jsou pro nás všechny tradičně plné práce kolem rodinných domů a zahrad, případně bazénů. Z pohledu města a jeho vedení tomu není jinak a venkovní práce se točí kolem budov a jiných zařízení ve vlastnictví města nebo koupališť nejen v samotné Kdyni, ale i ve spádových obcích. V letošním roce například ze strany Města Kdyně započala rekonstrukce toalet na koupališti ve Smržovicích, které již několik let neodpovídaly hygienickým normám a požadavkům. Veškeré realizované práce byly prováděny nejen ve vnitřních, ale i venkovních prostorech toalet a spočívaly především v opravě fasády, venkovního prostoru pro sprchování, montáži nových toalet, vymalování a instalaci nového LED osvětlení. Místní dobrovolný hasičský sbor pak v rámci brigády vyčistil koupaliště, provedl předsezónní opravy a nátěr záchranného zábradlí. V areálu koupaliště, hned vedle nového pískoviště, vzniklo navíc malé venkovní posezení. Ještě v letošním roce se návštěvníci koupaliště mohou těšit na nové herní prvky - vahadlovou houpačku a lanový kolotoč.

Pro život ve spádových obcích je zajištění vyžití pro děti velice důležité, ačkoliv nikdy nemůže být tak pestré jako možnosti, které se dětem i jejich rodičům nabízejí ve městě, kde se nachází víceúčelové hřiště, skatepark, workoutové hřiště nebo centrum vodní zábavy. Proto jsou spádové obce a jejich návsi či jiná vhodná místa, osazovány herními prvky pro děti, v jejichž doplňování budeme i nadále průběžně pokračovat. Stejně tak probíhá postupná rekonstrukce pískovišť ve městě i ve spádových obcích a případně odstraňování dlouhodobě nevyužívaných pískovišť. Herní prvky jsou důležité i pro spokojenost dětí v mateřských školách, proto pracujeme i na jejich obměně a nové instalaci. Nové pískoviště bylo vybudováno na zahradě mateřské školy v Hluboké, která je odloučeným pracovištěm MŠ Markova. Děti, které hlubockou školku navštěvují, se tak konečně dočkaly nového a bezpečného pískoviště, ke kterému v brzké době navíc přibyde i jeho zastínění. Kromě toho bude zahrada školky ještě v letošním roce doplněna o novou herní sestavu se skluzavkou a lezeckou stěnou. V příštím roce se místní děti mohou těšit na lanový tunel a nový domeček s kreslícími tabulemi a dalším příslušenstvím.

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Fotogalerie