KDO JSME?

Jsme hnutí nezávislých, skupina občanů Kdyně a jejích spádových obcí, kteří se chtějí spolupodílet na rozvoji Kdyňska a mají chuť aktivně pracovat na jeho dalším posunu vpřed. 

Naše zaměstnání i zájmy jsou rozmanité a naše pole působnosti je tedy velmi široké - chceme jej proto v maximální možné míře využít ve prospěch Kdyně i jejích spádových obcí pro naši lepší budoucnost.

- AKTUÁLNĚ -

V červencovém vydání měsíčníku Rozhled byl publikován článek s názvem "Radnice chce zbourat historicky cenný přádelenský komín. Bezdůvodně!" Rozhodli jsme se na tento článek reagovat a uvést důvody, které nás k rozhodnutí o demolici přádelenského komínu vedly:

Vedení města Kdyně se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, která se týkají údajného obnovení těžby v lomu Smržovice a rozšíření dobývacího prostoru! K ukončení těžby v lomu Smržovice došlo v roce 2000, od roku 2001 je zde společností Eurovia Kamenolomy, a.s. prováděna pouze "hornická činnost - zajištění lomu", která spočívá v ochraně a péči o...