Naše návrhy

 V této sekci naleznete návrhy, projekty či žádosti, které jsme během našeho působení v zastupitelstvu za PRO - Kdyňsko předkládali vedení města k realizaci. 

Je jasné, že možnosti trávení volného času dětí a mládeže ve městech se nikdy nemohou zcela vyrovnat možnostem v menších obcích, měli bychom se ale v maximální možné míře snažit tyto rozdíly postupně zmenšovat. Takový je alespoň názor členů PRO - Kdyňsko. Žádost o zvelebení veřejných prostranství spádových obcí města Kdyně pomocí herních prvků jsme...

Knihovna v Hluboké slouží především místním spolkům a dětem, které její prostory využívají pro svoji celoroční spolkovou činnost v této spádové obci města Kdyně. Návrh k rekonstrukci knihovny byl podán před tvorbou rozpočtu na rok 2018, a to včetně kompletního odhadu nákladů za jednotlivé položky rekonstrukce. Celkové náklady rekonstrukce nejsou...

Během celého našeho působení v zastupitelstvu se aktivně scházíme se zástupci spádových obcí města Kdyně, kteří se na nás obracejí s nejrůznějšími prosbami o pomoc či radu. Něco málo z tohoto druhu naší práce najdete v této sekci.