Instalace herních prvků - spádové obce města Kdyně

01.11.2017

Je jasné, že možnosti trávení volného času dětí a mládeže ve městech se nikdy nemohou zcela vyrovnat možnostem v menších obcích, měli bychom se ale v maximální možné míře snažit tyto rozdíly postupně zmenšovat. Takový je alespoň názor členů PRO - Kdyňsko. Žádost o zvelebení veřejných prostranství spádových obcí města Kdyně pomocí herních prvků jsme proto podávali již dvakrát. Vzhledem k tomu, že je realizace tohoto projektu finančně náročnější, požádali jsme o pomoc i Centrum společných služeb, které sídlí v kdyňském infocentru, aby se podařilo najít vhodný dotační titul ke spolufinancování realizace projektu. Realizace je však bohužel stále v nedohlednu....