Jak (ne)volit v komunálních volbách?

28.09.2018

Komunální volby se rychle blíží, začínají totiž již příští pátek (5. 10. 2018) od 14:00 hod. Stále častěji se nás proto ptáte, jak nás co možná nejvíce podpořit a jaké jsou další možnosti Vaší volby. Někteří již mají hlasovací lístky doma a pravidla hlasování si přečetli, pro ty ostatní přinášíme stručný souhrn volebních možností, kterých je hned několik:

1. Jeden "velký" křížek - ve čtverečku v záhlaví sloupce s názvem strany či hnutí vyznačíte KŘÍŽEK. Tímto způsobem dáte hlas všem kandidátům této strany nebo hnutí podle pořadí na hlasovacím lístku. V případě města Kdyně tedy rozdělíte mezi jednotlivé kandidáty této strany nebo hnutí všech 15 hlasů podle pořadí uvedeného na hlasovacím lístku. A proč vlastně 15 hlasů? To proto, že kdyňské zastupitelstvo se skládá z 15 členů. Tento způsob volby je pro každý volený subjekt vždy tím nejlepším aneb "jeden křížek stačí" :-) A opravdu stačí i nám ;-) 

2. "Křížkování" jednotlivých kandidátů - kandidáty můžete vybírat i napříč "politickým spektrem", které se ve Kdyni skládá celkem z 5 subjektů. U jmen kandidátů, které chcete zvolit do zastupitelstva, uděláte jednoduše KŘÍŽEK. Ale pozor, tímto způsobem můžete označit pouze tolik jmen, kolik je zastupitelských mandátů. V případě Kdyně tak můžete tímto způsobem označit 15 kandidátů. Označíte-li více kandidátů, Váš lístek je bohužel neplatný, pokud naopak označíte kandidátů méně, Vaše zbylé hlasy propadají.

3. Kombinace předešlých způsobů - poslední možností jak volit v komunálních volbách je zakřížkování preferenční volební strany či hnutí v kombinaci s křížkováním jednotlivých kandidátů z ostatních subjektů. V takovém případě je hlas dán jednotlivým "zakřížkovaným" kandidátům, zbylé hlasy (v případě Kdyně opět do počtu 15 mandátů) pak obdrží preferovaná strana, a to opět podle pořadí na hlasovacím lístku.


Možnosti volby si můžete nanečisto vyzkoušet v simulátoru hlasovacího lístku. Najdete ho TADYYYY :-)