8. PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOST


  • Ochrana veřejného majetku, prevence vandalismu:
  • instalace kamer na dětských hřištích a dalších veřejných prostranstvích (prostor kolem sběrných nádob, náměstí, apod.) kde dochází k porušování veřejného pořádku
  • instalace digitálních radarů (v roce 2022 bylo s Plzeňským krajem vyjednáno dodatečné zapojení Města Kdyně do projektu "Klidné příhraničí", získání dotace ve výši 278 000 Kč na instalaci v roce 2022).


  • Prevence vzniku černých skládek:
  • Instalace dalších kamerových bodů v blízkosti sběrných nádob na tříděný odpad - údržba veřejných prostranství, eliminace výskytu černých skládek na veřejném prostranství