4. BYDLENÍ A PARKOVÁNÍ


 • Bytový fond ve vlastnictví Města Kdyně:
 • Rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaných bytových jednotek a jejich přidělení novým nájemníkům - např. ul. Americká (nad řeznictvím), Náměstí (nad knihkupectvím a řeznictvím), apod.
 • Průběžné a postupné rekonstrukce bytových jader a společných prostor
 • Výměna oken/dveří, podlahových krytin a obkladů
 • Potřebné opravy a výměna vybavení (kuchyňské linky, apod.)
 • Průběžné zateplování bytových domů
 • Opravy střech a vnitřních rozvodů všech sítí
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie - solární panely, apod.


 • Revitalizace sídlišť:
 • Revitalizace ul. Markova - bezbariérové propojení obou částí sídliště, instalace podzemních kontejnerů (projekt připravován od roku 2019, stavební povolení vydáno v roce 2022, zdržení realizace nastalo z důvodu nezbytnosti řešení přeložek sítí - komunikační sítě CETIN, teplovodní vedení)
 • Příprava projektů revitalizace ul. Dělnická (projekt již připraven vč. stavebního povolení a bude realizován v návaznosti na rekonstrukci vozovky ze strany Správy a údržby silnic PK)
 • Příprava projektu revitalizace ul. Na Koželužně, ul. Na Tržišti, ul. Družstevní
 • Demolice bytového domu ul. Starokdyňská z důvodu havarijního stavu objektu a následná výstavba nového bytového domu


 • Budování nových parkovacích ploch, elektromobilita:
 • Vznik nových parkovacích ploch na sídlištích v návaznosti na revitalizace sídlišť (ul. Dělnická, ul. Družstevní, ul. Na Tržišti)
 • Vybudování parkoviště pro lékaře (ul. Nádražní)
 • Vybudování parkovacího domu (ul. Sokolská) v návaznosti na studii proveditelnosti (r. 2022/2023) - variantní řešení možností způsobu realizace - možnost instalace parkovacích věží
 • Instalace dobíjecích stanic pro elektromobily na veřejných parkovištích


 • Opravy místních komunikací a chodníků:
 • Postupná rekonstrukce chodníků v lipové aleji na Náměstí - vyřešení nadzvedávání povrchu chodníků kořeny lip - nutná obměna stromů v aleji
 • Postupná rekonstrukce chodníků kolem bytových domů na sídlištích - ul. Na Tržišti, Na Koželužně, ul. Sokolská (spojovací chodník ve vnitrobloku sídliště)
 • Průběžná rekonstrukce propojovacích schodišť na sídlištích (v roce 2022 - např. rekonstrukce schodiště v ul. Sokolská)


 • Rozvoj rodinného bydlení:
 • Příprava nových lokalit k rodinné či bytové zástavbě v návaznosti na územní plán (výkup pozemků, zpracování studie, zasíťování pozemků a vybudování přístupových komunikací)