Volební program
2022 - 2026

Vážení a milí spoluobčané,

rádi bychom Vám představili náš volební program "PRO lepší KDYŇSKO", se kterým ve volebním období 2022 - 2026 kandidujeme do Zastupitelstva města Kdyně. Na základě výsledků minulých komunálních voleb jsme díky Vaší důvěře stanuli ve vedení města Kdyně a po čtyři roky jsme, i navzdory nelehkým zkouškám v podobě různorodých celosvětových krizí, pracovali na tom, aby se Vám ve Kdyni žilo lépe. I proto jsme náš letošní volební program nazvali "PRO lepší KDYŇSKO", a rádi bychom s ním navázali na naši práci odvedenou v uplynulých čtyřech letech, kdy jsme se soustředili zejména na budování základů, na kterých budeme moci dále stavět budoucnost našeho města i našich dětí. Nesnažili jsme se za každou cenu realizovat viditelné a nesmyslné projekty, za které nás občané v tomto volebním období ocení. Všechny investice jsme promýšleli v kontextu dlouhodobého rozvoje a potřeb města. Po čtyřech letech tak za sebou zanecháváme prakticky "neviditelné", avšak o to zásadnější investice! Pustili jsme se například do sanace i rekonstrukcí budovy školy i mateřských školek, které se potýkaly s letitou vlhkostí a plísní, a rozhodně tak nepředstavovaly zdravé ani bezpečné školní prostředí. Investovali jsme rovněž do rekonstrukcí i obnovy technické infrastruktury - vodovodů, kanalizací, teplovodu nebo veřejného osvětlení a dalšího městského majetku vč. nemovitostí. Tento majetek tak v následujících letech můžeme bez obav "kostlivců ve skříni" dále rozvíjet a modernizovat. Ano, v řadě oblastí ve Kdyni skutečně začínáme od nuly, a to doslova! Proto bychom na námi položené základy z volebního období 2018 - 2022 rádi navázali, a v následujících čtyřech letech na nich začali budovat nové, opravdu lepší město a celé Kdyňsko!

Podrobný výčet toho, co se za uplynulé čtyři roky našeho působení ve vedení města podařilo, ale i nepodařilo, si můžete přečíst (a na doprovodných fotografiích prohlédnout) v našich LISTECH PRO-KDYŇSKO, které jste našli ve svých poštovních schránkách. Listy si případně můžete stáhnout na webových stránkách www.prokdynsko.cz, kde jsme pro Vás připravili řadu zajímavých webových sekcí plných fotografií, které pravidelně aktualizujeme. Součástí webových stránek jsou rovněž informace o našich kandidátech i členské základně Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko.

Volební program "PRO lepší KDYŇSKO" je vytvořený zcela konkrétně, na základě znalostí a zkušeností, které naši členové v pozici zastupitelů v uplynulých letech získávali, a na základě kterých jsme rozvojové priority města Kdyně i spádových obcí rozdělili do 10 základních oblastí "PRO lepší KDYŇSKO":

 • · ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  · ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  · INFRASTRUKTURA

  · BYDLENÍ A PARKOVÁNÍ

  · SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

  · KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

  · SPORT A VOLNÝ ČAS

  · PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOST

  · SPÁDOVÉ OBCE

  · PARTNERSTVÍ A PŘÍLEŽITOSTI


Volební program "PRO lepší KDYŇSKO" je plán, jehož realizace nám, občanům, zajistí život v moderním a především fungujícím městě s širokými možnostmi trávení volného času pro všechny generace. Rádi bychom k tomuto rozvoji využili základy, na jejichž budování jsme pracovali ve volebním období 2018 - 2022, pro které jste nám dali svou voličskou důvěru.

O Vaši důvěru se ucházíme i nyní... 

POJĎTE SPOLU S NÁMI TENTO PROGRAM "PRO lepší KDYŇSKO" NAPLNIT!

1. ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
3. INFRASTRUKTURA
4. BYDLENÍ A PARKOVÁNÍ
5. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
6. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
7. SPORT A VOLNÝ ČAS
8. PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOST
9. SPÁDOVÉ OBCE
10. PARTNERSTVÍ A PŘÍLEŽITOSTI