Z kdyňského náměstí zmizely cedule informující o kulturních akcích

28.11.2019

Možná jste si všimli, že se na kdyňském náměstí již neobjevují cedule s informacemi o kulturních či společenských akcích. Důvodem jejich postupného odstranění byla BEZPEČNOST. K tomuto kroku vedení radnice (z řad zástupců PRO - Kdyňsko) přistoupilo na základě analýzy bezpečnosti chodců i účastníků silničního provozu, zpracované Policií ČR v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou, ke které došlo v blízkosti jednoho z přechodů v prostoru náměstí. Tyto cedule zhoršovaly přehled řidičů o dění na přechodu pro chodce, který se navíc nachází v bezprostřední blízkosti základní školy. Toto riziko jsme se proto rozhodli eliminovat a s cedulemi jsme se postupně rozloučili. O kulturních a společenských akcích budete nadále dobře informováni např. na výlepních plochách, ve vitríně v budově MKS Modrá hvězda Kdyně nebo na webových či facebookových stránkách MKS či Města Kdyně. Propagace některých větších akcí bude zajištěna alternativou cedulí v podobě banneru, např. na bráně Muzea příhraničí, stejně jako v případě nedávného "Sametového Kdyňska". 

Věříme, že i pro vás, občany, je bezpečnost chodců i řidičů důležitá a cestu k informacím o kulturním dění ve městě si snadno najdete i bez těchto cedulí.

V současné době pracujeme i na dalších opatřeních, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů v různých částech města.