Všimli jste si nového dopravního značení?

14.09.2018

V minulém týdnu se v Mlýnské ulici objevilo nové vodorovné dopravní značení - tzv. žlutá čára souvislá (č. V12c). Tato značka zde na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičům zakazuje zastavení. Tento zákaz v ulici platil již dříve na základě svislé dopravní značky "zákaz zastavení", kterou však řidiči z důvodu nedostatku parkovacích míst často nerespektovali.

Dnes je ale situace jiná, z důvodu přestavby hasičské zbrojnice je v Mlýnské ulici situována dočasná hasičská zbrojnice, odkud kdyňští dobrovolní hasiči vyjíždějí pomáhat občanům v nouzi. V případě, že by byl prostor vyznačený žlutou čárou obsazen auty, je pro hasiče v případě výjezdu náročné s rozměrnou technikou vyjet a dojezd do místa zásahu se tak zbytečně prodlužuje.

Buďme proto ohleduplní a respektujme stávající dopravní značení. Mějme na paměti, že i my sami můžeme pomoc dobrovolných hasičů potřebovat.