Starosta města Kdyně informuje...jak to bylo, je a bude (nejen) s parkováním?

26.11.2019

Parkování - to je častá noční můra nejen obyvatel města Kdyně, ale bohužel i většiny obyvatel naší republiky. Důvodem tohoto stavu je především koncepce sídlišť, která vznikala ještě v dobách minulého režimu, kdy bylo vlastnictví automobilu výsadou vyšší vrstvy společnosti a při projektování sídlišť tedy nebylo třeba pamatovat na parkoviště či odstavné plochy. V dnešní době je situace zcela odlišná - vlastnictví automobilu je věcí běžnou, dokonce nezbytnou, a na jednu bytovou jednotku připadají hned dvě až tři vozidla. Ve Kdyni se problém parkování týká bohužel všech sídlišť, bez výjimky. V letošním roce jsme proto začali s plánováním tam, kde je problém jedním z nejpalčivějších - na Markově sídlišti. Automobily zde dlouhodobě parkují nejen na zeleni, která pod koly automobilů trpí, ale také na chodnících či v místech, kde tvoří překážku silničního provozu. Tento stav pak představuje značná rizika zejména v případě nutnosti průjezdu vozidel IZS - hasičů, sanitky či policie. Další vozidla na Markově sídlišti pro změnu blokují přístup k popelnicím či sběrným nádobám, vinou čehož se pak potýkáme s odpadem odloženým mimo tyto nádoby, protože se k nim občané přes zaparkovaná vozidla zkrátka nemohou dostat. V současné době je proto pro tuto lokalitu zpracováván projekt, který bude řešit všechna tato úskalí s jediným cílem - zajištěním dostatku parkovacích míst a vhodným umístěním další potřebné infrastruktury - např. lamp veřejného osvětlení, popelnic či kontejnerů. Projekt bude rovněž řešit bezbariérovost jednotlivých ulic a jejich snadnější a bezpečnější propojení. Stávající schody, které obě části sídliště spojují, by měly být nahrazeny bezbariérovým řešením. V prostorách bývalého "krámečku" navíc nyní vzniká nové sídlo kdyňské pečovatelské služby, a i z tohoto důvodu je pro nás bezbariérovost tohoto sídliště obzvlášť důležitá. V souvislosti s tímto projektem nyní pracujeme také na vytipování vhodné lokality pro tzv. fitness hřiště pro seniory, tzv. seniorpark, který bychom rádi umístili právě v blízkosti "krámečku". Jedná se o cvičební prvky či stroje, na kterých se senioři mohou nejen zabavit, ale především zlepšit svoji kondici či motoriku. Ale zpět k parkování - řešením neutěšeného stavu s parkovací kapacitou se v současné době zabýváme i v jiných částech města, např. v ulici Družstevní, kde rovněž plánujeme potřebné změny, které by pomohly stávající kapacitu parkovacích ploch navýšit. V příštím roce dojde také k vyznačení parkovacích stání u hřbitova a k osazení svislého dopravního značení. Situace s parkováním je zde totiž často chaotická - někteří řidiči zde parkují podélně, jiní naopak kolmo. Přestože je kapacita tohoto parkoviště dostatečná, zmatky ve způsobu parkování ji výrazně snižují, což je nejvíce znatelné zvlášť v době vánočních svátků či dušiček. I v samotném areálu hřbitova se v brzké době plánují změny, již nyní je téměř dokončen projekt na úpravy urnového háje i prostoru před smuteční síní. Ale o tom zase někdy příště...


                                                                     Oskar Hamrus, starosta města Kdyně