Současná podoba MŠ v Dělnické ulici

13.09.2018

Budova mateřské školky v Dělnické ulici funguje již od roku 1986. Za ta léta prošly školkou stovky dětí, včetně řady z nás. Za ta dlouhá léta se samozřejmě průběžně měnil i personál. Tři desítky let se však na stavu budovy a celého areálu školky opravdu citelně projevují.

Drobné opravy a údržba jsou řešeny během provozu. Stále je ale spousta věcí, které čekají na nutné opravy a celkovou rekonstrukci. Řada závad je již naprosto neslučitelná s bezpečností provozu tohoto zařízení. Na všechny tyto skutečnosti je zřizovatel, tj. Město Kdyně, vedením školy dlouhodobě upozorňován, bohužel dosud bez jakékoliv následné akce. V roce 2015, kdy na škole proběhla inspekční kontrola ČŠI, se na nutnost opravy budovy školy a celého navazujícího areálu v závěrečné zprávě též poukazuje.

Venkovní terasa u zadní části budovy vyžaduje celkovou opravu. Ze soklu zde trčí železné dráty, vydlážděná podlaha terasy je nerovná, při dešti zde místy zůstávají kaluže vody. Fasáda školy se na několika místech drolí a opadává. Bolavým místem zůstávají také původní okna, která ještě za ta léta fungování školy nebyla vyměněna. O úniku tepla tedy nemusíme ani hovořit, to si dokážeme všichni dobře představit. Na výměnu stále čekají i hlavní vstupní dveře do budovy.

Co se týče potřebných oprav areálu školy, jedná se především o nové chodníčky a lemy pískovišť. Na místě je též zmínka o potřebné likvidaci tújí, které místnímu personálu z důvodu své výšky přidělávají starosti, a to zejména v zimním období. Větve se pod tíhou sněhu ulamují a padají z jedné strany na chodník, z druhé do školní zahrady. V těchto místech je tedy pohyb dětí z bezpečnostních důvodů zcela vyloučený. Vzhledem k velikosti tújí nemůže být udržovaný ani plot, jelikož túje jím za ta léta silně prorůstají.

Stávající zastupitelé zvolení za PRO - Kdyňsko na nutnosti oprav této školní budovy vedení města na zasedáních zastupitelstva opakovaně upozorňovali, zvláště pak po seznámení se se zprávou ČŠI. Výsledkem však byla pouze natřená střecha a opravené schody u hlavního a bočního vstupu do budovy. Tyto opravy k udržení provozu školy v určitém standardu rozhodně nestačí. Ostatně, podívejte se na fotografie a posuďte stav budovy a nutnost investic do rekonstrukce tohoto zařízení sami...