Plánované investice a opravy v roce 2021

10.02.2021

Milí spoluobčané, hned v úvodu tohoto článku Vám chci popřát pevné zdraví a pohodový rok 2021. Jaký tento rok bude, to si netroufám odhadnout, ale pevně věřím, že nám do našich životů přinese něco nového, něco pozitivního, nějaká překvapení a hezké zážitky, na které budeme všichni společně jednou s úsměvem vzpomínat. Pokud to vezmu z mého úhlu pohledu, tak já osobně se těším na první jarní dny - na první jarní paprsky slunce, které zahřejí naše úsměvy i srdce. Stejně jako Vy, i já s napětím a nadějí očekávám ústup koronavirové pandemie a netrpělivě vyhlížím okamžik, kdy se opět budu moci setkat s Vámi, s občany, například při Hovorech se starostou. Těším se na naše diskuse, na to, až s Vámi budu moci sdílet myšlenky, které se mi honí hlavou. Myšlenky, které bychom mohli společně rozvést až do celkové realizace případných projektů, návrhů a našich společných nápadů. Současná situace nám to bohužel ještě neumožňuje, proto mi dovolte seznámit Vás s tím, co náš v letošním roce 2021 čeká alespoň prostřednictvím těchto webových stránek. 

Jistě mi odpustíte ještě jednu krátkou zmínku v souvislosti s koronavirem, resp. s očkováním proti němu. Město Kdyně prostřednictvím pracovníků Městského úřadu Kdyně nabízí především seniorům pomoc s registrací očkování telefonicky (PO - ČT od 8:00 do 15:00 hod, v PÁ od 8:00 do 13:30 hod.) a osobně lze provést registraci v provozní době úřadu, která je na základě vládního nařízení stále omezená pouze na dva dny v týdnu (PO: 8:00 - 13:00 hod., ST: 12:00 - 17:00 hod.). Pokud máte o pomoc s registrací očkování zájem, můžete se obrátit na naše kolegyně na tel. 379 413 516 nebo 379 413 522. Veškeré potřebné a aktuální informace jsou zveřejněny na úřední desce úřadu, na všech on-line informačních kanálech a případné změny budou rovněž hlášeny městským rozhlasem.

Teď už opravdu pojďme otočit list a podívat se, jaké investiční akce a opravy nás v roce 2021 čekají. Obyvatelé nové zástavby Na Skalce a Pod Korábem se konečně dočkají nových pozemních komunikací, jejichž výstavbu pozdržely potíže s vydáním stavebního povolení na základě dříve zpracovaných projektů, které bohužel neodpovídaly současným požadavkům na budování komunikací. Více než 9 mil. Kč letos poputuje do objektů pro předškolní a školní vzdělávání, čímž mj. navážeme na loňskou rekonstrukci 4. pavilonu MŠ Markova. V obou mateřských školách dojde v letošním roce k výměně oken, která jsou již léta nevyhovující a jejich špatné izolační vlastnosti se promítají rovněž do vysokých nákladů na vytápění. "Práce jako na kostele" nás čeká v budově Masarykovy základní školy, kde letos započne I. etapa sanace objektu. Dojde k tzv. podřezání přední části objektu, které by mělo vyřešit letité problémy s extrémní vlhkostí, kvůli které není možné objekt rovnou rekonstruovat, neboť jakékoliv investice do rekonstrukce bez sanace by představovaly peníze vyhozené z okna. Vlhkost by si totiž časem našla cestu i do rekonstruovaných prostor. S rekonstrukcí se přesto započne tam, kde je to nyní již možné, a to ve cvičné školní kuchyňce, která bude i díky finanční podpoře z MAS Pošumaví zmodernizována a lepším uspořádáním prostor vznikne také kancelář školního psychologa. Letošní městský rozpočet počítá rovněž s investicí do zastínění oken v novém pavilonu školy, která se v letních měsících vlivem slunečního záření vyhřívají natolik, že jsou třídy prakticky neobyvatelné. I do letošního rozpočtu stále ještě zasahuje stavba Galerie v areálu bývalé Draslovky, kterou stavební firma nedokončila v řádném termínu, a v současné době čelí smluvním pokutám. To však není jediná investice do kulturních zařízení - letos plánujeme dlouho odkládanou opravu střechy kina, která je ve velmi špatném stavu, do objektu dlouhodobě zatéká a voda bohužel způsobuje další škody na budově. Pokračovat budou také v loňském roce započaté opravy bytových i nebytových prostor, o jejichž správu se stará Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně. V městských bytech jsou postupně budována nová bytová jádra a veškeré potřebné úpravy, výměny oken, dveří i dalších součástí bytů. Opravy střechy se dočká bytová zástavba v Sokolské ulici, dojde zde k výměně hlavních vstupních dveří, zvonků a poštovních schránek. Neopomněli jsme také rekonstrukci dvou bytových jednotek a jedné garsoniéry v objektu restaurace U Jána (dříve U Votrubů), které jsou již v plném proudu a v brzké době budou tyto bytové jednotky připraveny pro první nájemníky. Na opravy a rekonstrukce bytů je v městském rozpočtu vyčleněno více než 7 mil. Kč. Co se týče nebytových prostor, na letošním "programu" je mj. rekonstrukce bývalého "Domu služeb", který by se měl opět stát multifunkčním prostorem, kde bude mj. umístěna ordinace zubního lékaře, jejíž rekonstrukci finančně podpořil Plzeňský kraj. S investicemi nezapomínáme ani na spádové obce - díky dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu EFEKT dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení ve všech spádových obcích, které je často léta nefunkční, což je z hlediska bezpečnosti zcela nepřípustné. Málokdo si v průběhu loňského roku nevšiml častých poruch svozového vozu na směsný komunální odpad, vůz se bohužel po 16 letech nepřetržité služby začal hlásit "o důchod". Jeho opravy již prakticky nejsou možné, součástky pro tento typ vozu se již nevyrábějí a na každou opravu je pracovníci technických služeb shánějí napříč celou republikou. Cena nového svozového vozu je více než 6 mil. Kč, v současné době již probíhá příprava výběrového řízení k jeho nákupu na splátky s výhodnou úrokovou sazbou. V ulicích byste tak nový vůz mohli začít potkávat koncem měsíce června. Do letošního roku se "přehoupla" také plánovaná revitalizace hřbitova, která se kvůli dlouholetým nevypořádaným majetkovým vztahům na pozemcích hřbitova nemohla uskutečnit. Pozemky jsou nyní již ve vlastnictví města Kdyně a plánované revitalizaci tak již nic nebrání. S úpravami začneme na jaře nejprve v okolí smuteční síně, kde je stav zeleně i celková úprava tohoto prostoru nejžalostnější. Mnozí z Vás si možná při své návštěvě radnice, při vyřizování "věcí úředních", všimli rekonstruovaných kanceláří Správního odboru - matriky a pracoviště Czech Point. V loňském roce došlo rovněž k sanaci části objektu radnice, která nebyla využívána pro kancelářské účely, ačkoliv se nachází v přízemí a je tak pro občany nejdostupnější. Zde letos kromě jiného vzniknou kanceláře Odboru správy nemovitostí, který se sem přesune z dosavadního odloučeného pracoviště Na Tržišti. Prostor, který Odbor správy nemovitosti opustí, bude následně nabídnut k využívání společností Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol. s.r.o.. Kromě výše uvedených projektů a oprav nás čekají také investice do technické infrastruktury, jejích oprav a obnovy či rozšiřování - to se týká např. budování teplovodu do objektu bývalého "Domu služeb" a budovy MZŠ Kdyně na Náměstí, do prostor řeznictví a dalších přilehlých objektů, čímž dojde k výrazné úspoře energií na vytápění těchto prostor.

Připravených, plánovaných a již započatých akcí je samozřejmě mnohem více a není možné Vás s nimi seznámit v jednom článku, proto se těším na již zmiňované Hovory se starostou, kde si s Vámi budu moci o všem zase detailněji popovídat. Ačkoliv jsou úřední hodiny MěÚ Kdyně pro veřejnost upraveny dle vládních nařízení na pouhé dva dny v týdnu po dobu pěti hodin, stále platí, že dveře radnice i mé kanceláře jsou Vám, občanům, samozřejmě stále otevřené. Momentální situace však vyžaduje jeden mezikrok - telefonickou domluvu schůzky.

Přeji Vám pohodové dny nadcházejícího jarního období, pevné zdraví a pozitivní mysl.

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Fotogalerie: