Péče o veřejnou zeleň je pro nás důležitá

26.11.2019

Arboristé na kdyňském náměstí v tomto týdnu zahájili podzimní práce a další nemocné i neodborně vysázené lípy budou brzy nahrazeny novými stromy, které budou lépe odolávat všem nepříznivým vlivům městského prostředí. Pro Kdyni charakteristická lipová alej je ošetřována pravidelně, aby občanům města i jeho návštěvníkům mohla nadále poskytovat potřebný stín, ale i pastvu pro oči. 

Protože je naše alej unikátní a máme rádi nejen její podobu, ale v létě oceňujeme především její stín, přihlásili jsme ji do celostátní soutěžní ankety ALEJ ROKU 2019. Hlasovat může každý, a to prostřednictvím webových stránek www.alejroku.cz. Naše  kdyňská alej je zde umístěna pod názvem "lipová alej Náměstí Kdyně". Hlasování probíhá od 7.11. 2019 až do 7. 1.2020. Pojďme společnými silami hlasovat pro naši krásnou alej! 

Hlasování naleznete zde: https://www.alejroku.cz/2019/lipova-alej-namesti-kdyne

O zeleň se dobře pečuje nejen ve městě Kdyně, ale i ve spádových obcích. Město Kdyně podalo na jaře letošního roku žádost u NADACE ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci grantového řízení STROMY. Vybrán byl projekt s názvem "Liniová výsadba ovocných stromů podél cyklotrasy u obce Dobříkov na Šumavě", který byl NADACÍ ČEZ schválen a Městu Kdyně byl poskytnut nadační příspěvek. Dne 30.10.2019 byla zahájena výsadba 24 ks ovocných stromů v prostoru cyklostezky. Celý projekt včetně realizace zajišťovala společnost ARBORISTÉ s.r.o., pod vedením pana Tomáše Radovana Ridela, českého certifikovaného arboristy, který pozval ke spolupráci a podpoře neziskovou organizaci z Domažlic "CHODSKO ŽIJE!". V pátek, 22. 11. 2019 byly stromy vč. veškerých potřebných prací slavnostně předány. Až si v létě vyjedete na cykloprojížďku naším krásným regionem, nezapomeňte se zastavit u této nové aleje a pokochat se výhledem, který se zde nabízí...

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně