Opravy škol a školských zařízení letos naplno odstartovaly

02.11.2020

Objekt mateřské školy v Markově ulici se v letošním roce dočkal zásadních a dlouho očekávaných oprav čtvrtého pavilonu, který z důvodu jeho havarijního stavu nebyl po dlouhá léta využíván ke svému účelu - pro potřeby dětí navštěvujících tuto mateřskou školu. Před začátkem školního roku jsem byl jakožto starosta osloven ředitelkou MŠ Markova, Bc. Ivanou Kreslovou, která mě osobně provedla celým pavilonem a s ohledem na nárůst počtu dětí mi sdělila své vize a představy, které bychom společnými silami mohli zrealizovat a pavilon uvést v život tak, aby se v něm opět rozléhal dětský smích. Na základě prohlídky pavilonu bylo jasné, že objekt rozhodně není v dobrém stavu - dlouhodobě se zde neprováděly žádné opravy infrastruktury ani postupné rekonstrukce zařízení či vybavení. Přistoupili jsme proto k sestavení plánu postupu zprovoznění čtvrtého pavilonu: vyměnit stará umyvadla a baterie v umývárně i v kuchyňce, vyměnit staré záchody, ve všech místnostech opravit spadané a popraskané omítky a následně opravené zdi nově vymalovat. Dále pak bylo nutné naplánovat výměnu PVC v šatně a nově ji vybavit odpovídajícími šatními skříňkami. Dle předběžného odhadu byla rekonstrukce v tomto rozsahu vyčíslena na cca 200 000 Kč. 

Bohužel ihned po zahájení prací jsme tvrdě narazili na realitu a v objektu byly zjištěny další velké nedostatky: zarostlé vodovodní potrubí, únik vody do kanálu pod školkou z důvodu prasklého potrubí. Tato voda v kanále následně vzlínala do podlah i obvodových zdí pavilonu, a to nejspíš již po celou řadu let. Bylo jasné, že původní plán rekonstrukce je třeba od základu změnit - bylo nutné provést změnu vedení rozvodů v objektu, neboť ty stávající byly vedeny výhradně pod podlahou. Kromě nových rozvodů byl v areálu školky rovněž vybudován nový rozvod tepla a TUV a byla instalována nová přípojka vody. Komplikace týkající se stavu infrastruktury v areálu však přesto nebraly konce, a i po připojení nových rozvodů bylo nutné provádět ještě dodatečná zaslepení starých přívodů. Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukce jsme se následně rozhodli, že pavilon zvelebíme od základů i co se týče vybavení. Došlo proto k pokládce nového PVC a koberce i v samotné třídě, ke kompletní výmalbě celého objektu, k pořízení nového nábytku - stolků, židlí, lehátek, i vybavení kuchyňky, apod. Rodiče při návštěvě čtvrtého pavilonu jistě naleznou ještě celou řadu drobných nedostatků, které budeme průběžně odstraňovat a ladit k dokonalosti. Velké poděkování patří zejména paní ředitelce a všem učitelkám v MŠ i dalšímu personálu a pracovníkům MěÚ Kdyně za skvělou spolupráci v průběhu náročné a časově vypjaté rekonstrukce, jejíž náklady se nakonec vyšplhaly k částce téměř 1,5 mil. Kč. 

Opravy objektů škol a školských zařízení tímto ale nekončí - naopak. V hledáčku vedení města, jakožto zřizovatele Masarykovy základní školy ve Kdyni je nyní kromě samotné hlavní budovy základní školy, k jejíž rekonstrukci se připravuje projekt, také objekt školní jídelny, resp. zejména její střecha, kterou do objektu po dlouhá léta zatéká. Vedení města plánuje novou střechu dokončit do konce tohoto roku a zabránit tak dalšímu možnému poškození objektu vlivem sněhu a jeho následného tání. Děkuji všem učitelům v základních i mateřských školách za jejich trpělivost a toleranci, která je pro práci v mnohdy nevyhovujícím prostředí zkrátka nutná. Zpracování projektů, následné plánování a postupné vyčleňování finančních prostředků je procesem, který má své zákonitosti a ani z pozice města bohužel není možné tyto projekty, byť sebevíc potřebné, realizovat "mávnutím kouzelného proutku".

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně