Nepořádek u kontejnerů - bohužel stále aktuální téma...

17.04.2018

Na toto téma jsme na našem webu článek již psali, nyní se k němu vracíme. Proč? Zkrátka proto, že se nic nezměnilo a okolo kontejnerů jsou stále nejrůznější černé skládky v podobě pneumatik, odložených pytlů, krabic i televizorů. "Sortiment" je ale bohužel mnohem širší, ostatně podívejte se na dnešní fotografie ze Kdyně a Prapořišť. Ano, problém je nepochybně v nás - lidech, ale dokud se tyto přestupky pro výstrahu ostatním nebudou řešit represivně, tj. ukládáním pokut, s největší pravděpodobností se nic nezmění. K tomu, aby byla pokuta přestupci uložena je pochopitelně třeba nějaký důkaz - ideálně například fotografie nebo videozáznam pořízený fotopastí či kamerou. Toto řešení jsme na zasedáních zastupitelstva několikrát navrhovali, vedení města však není tomuto opatření, které by umožňovalo postih zakladatelů černých skládek, nakloněno. Našim úsilím v zastupitelstvu jsme ale přece jen malého úspěchu dosáhli - do výdajové položky rozpočtu "Bezpečnost a veřejný pořádek" byla na základě našich připomínek zahrnuta částka 100 000 Kč. Tyto prostředky však, navzdory našim návrhům, nebyly vedením města doposud využity ani k nákupu námi navrhovaných fotopastí či dalších kamer...

A tak se na nepořádek kolem kontejnerů budeme s největší pravděpodobností dívat i nadále...