Nejste v tom sami, jsme v tom s vámi a společně to zvládneme!

01.04.2020

Vážení spoluobčané,

oslovuji vás v jedné z nejtěžších chvil novodobé historie nejen naší země, ale celé lidské společnosti - v době, kdy je na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie viru SARS CoV-2. Všichni denně sledujeme média - televizi, tisk, sociální sítě a další sdělovací prostředky, proto vás na těchto stránkách nebudu zatěžovat čtením posloupnosti všech událostí a přijatých krizových opatření, kterých je již celá řada. Tato situace je pro nás všechny nová, nelehká a musíme se s ní vypořádat ve všech rolích, které zastáváme - jako občané, jako zaměstnanci, jako rodiče, jako představitelé města či vlády naší země, a především jako lidská společnost. Poslední ze jmenovaných rolí nám, Čechům, jde asi nejlépe, ačkoliv je vlastně rolí nejtěžší. Je neuvěřitelné, jak se občané dokázali zmobilizovat, spojit a vzájemně si v těchto nelehkých časech nezištně pomáhají v duchu písně "Ten umí to a ten zas tohle.... a všichni dohromady udělají moc". Švadlenky usedly za šicí stroje a od rána do noci šijí roušky, kdo šít neumí, tak pomáhá se stříháním látek, praním, žehlením, balením, nebo jejich rozvozem. Dobrovolníci se našli také na zajištění nákupů pro seniory nebo chronicky nemocné osoby, kteří jsou z hlediska nákazy virem SARS CoV-2 nejohroženější skupinou obyvatel, a je proto třeba je chránit. Kdo se nemůže zapojit do žádné z těchto činností, přesto hledá způsoby jak pomoci těm, kteří jsou od rána do večera na nohou nebo v "šicím" zápřahu, takže i ve Kdyni se našly např. amatérské pekařky a cukrářky, které formou sladkých dezertů doplňují energii ostatním dobrovolníkům nebo jim zlepšují náladu různými milými dárky a drobnými pozornostmi. Ukazuje se, že to s naší lidskou společností přece jen nebude tak zlé - pomoc totiž nabízí každý, bez ohledu na své politické přesvědčení, dřívější spory či neshody, a toho si nesmírně vážím a všem dobrovolníkům ze srdce děkuji! Není bohužel možné Vás jmenovitě na těchto stránkách uvádět, ale věřte, že přijde doba, kdy se budeme moci sejít a bude mi umožněno vyjádřit Vám poděkování osobně. 

Poděkování ale nepatří jen aktivním dobrovolníkům, ale patří vám všem, všem obyvatelům města Kdyně, za vaši trpělivost, disciplinovanost, úctu, respekt a vzájemnou ohleduplnost, se kterou tuto nelehkou dobu zvládáte. Nezapomeňte: "Nejste v tom sami, jsme v tom s vámi a společně to zvládneme!" Přeji vám, milí spoluobčané, hlavně pevné zdraví a těším se na brzké osobní shledání v lepších časech, na které se snad již brzy začne blýskat.

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně