Komentář k povolební situaci ve Kdyni

24.10.2018

Kdyňští voliči v komunálních volbách nerozdali voleným subjektům karty úplně jednoduše, což se ostatně promítlo i do povolebního napětí ve městě. Hnutí nezávislých, PRO - Kdyňsko má programově nejblíže k ČSSD, proto také vyjednávání o případné spolupráci začalo právě se zástupci ČSSD. Voliči obou těchto subjektů totiž na základě programů volili především změnu - modernější přístupy, větší otevřenost a informovanost s možností participace. Změnou však rozhodně nejsou myšleny jakékoliv personální změny na městském úřadě či v příspěvkových organizacích města. Spolupráce PRO - Kdyňsko s ČSSD však na většinu v zastupitelstvu nestačí, k povolebnímu vyjednávání byla proto na základě programových průniků přizvána i zástupkyně KSČM. Po tomto jednání se potvrdilo to, co zástupci Hnutí nezávislých, PRO - Kdyňsko deklarují již od začátku svého působení, že v rámci komunální politiky není třeba lidi rozdělovat podle barev jejich politické příslušnosti, ale spíše podle znalostí, názorů, schopností a ochoty pracovat ve prospěch veřejnosti.

Všechny tři subjekty - PRO - Kdyňsko, ČSSD a KSČM mají v zastupitelstvu dohromady těsnou nadpoloviční většinu, tj. 8 z 15 mandátů. Tímto rozhodně není vyloučena jakákoliv spolupráce s ostatními stranami na úrovni zastupitelstva, naopak. Věříme, že na rozvoji města můžeme pracovat všichni společně, ostatně cíl je pro nás všechny stejný - spokojení občané města Kdyně a všech spádových obcí.