Kdyně si připomněla výročí 30 let svobody a demokracie s úctou i respektem

26.11.2019

Listopadový program (nejen) kulturních akcí byl ve Kdyni zasvěcen zejména výročí 30 let svobody a demokracie a pádu totalitního režimu, který nastal po událostech, jež nazýváme sametovou revolucí. Toto označení jsme se proto rozhodli použít rovněž pro projekt spolufinancovaný Plzeňským krajem s názvem "Sametové Kdyňsko...po 30 letech", v rámci nějž se v průběhu celého listopadu ve Kdyni konala celá řada akcí, odkazujících k přelomu totalitní a demokratické doby, tj. k listopadovým událostem roku 1989. Program těchto akcí, které pořádalo Město Kdyně spolu s MKS Modrá hvězda Kdyně, začal přednáškou Martina Mejstříka, jednoho z předních aktérů listopadových událostí v jejich samotném centru - v Praze. Martin Mejstřík se ve svém povídání zaměřil rovněž na události, které tomuto období předcházely i ty, které bezprostředně následovaly. Dalším bodem programu Sametového Kdyňska byla výstava se stejnojmenným názvem, která si kladla za cíl co nejvěrněji zmapovat listopadové události roku 1989 přímo u nás, ve Kdyni. Tento zdánlivě lehký úkol se ukázal býti úkolem složitým - dobu strachu, ve které se příliš nefotilo, nenatáčelo a nearchivovalo, vystřídala doba euforie z nově nabyté svobody, během které nebyl čas ztrácet čas focením či jiným dokumentováním. Nebo naopak, pro někoho nastal čas pálení mostů a ničení materiálů, které se do svobodné doby již nehodily. Přesto se díky spolupráci s občany podařilo výstavu zrealizovat a shromáždit řadu zajímavých dobových dokumentů a fotografií. Díky získání audiovizuální nahrávky z doby generální stávky pracujících ve Kdyni (dne 27. 11. 1989), kterou natáčela tehdejší policie, byla součástí expozice v Muzeu příhraničí také videoprojekce. Ta byla připravena v dobově zařízeném obývacím pokoji, kde si návštěvníci výstavy mohli u videa v klidu a pohodlí vypít kávu nebo čaj a vrátit se zpět do doby před 30 lety, kterou tehdy možná sami prožili... Listopadové oslavy pak pokračovaly koncertem Plzeňské filharmonie a Pražského filharmonického orchestru v kdyňské sokolovně. Tato zcela výjimečná kulturní událost se konala v rámci již tradičních koncertů Kruhu přátel hudby Kdyně. Na programu byla Beethovenova 9. symfonie, jejíž součástí je i známá Óda na radost. Způsobem sestavení programu celého Sametového Kdyňska jsme chtěli vyzdvihnout zejména svobodu, kterou jsme před 30 lety získali - proto i program akcí byl opravdu svobodně pestrý a filharmonii v sokolovně mělo podle plánu vystřídat Vítkovo kvarteto, česká bigbítová legenda 80. let 20. století. Nejznámějším hitem této kapely je píseň Pražskej démon, která měla znít i kdyňskou sokolovnou. Bohužel, členové kapely v době konání koncertu ve Kdyni onemocněli a koncert Vítkova kvarteta byl proto přeložen na pátek, 27. března 2020. Listopadové oslavy demokracie byly ve Kdyni zakončeny přesně v Den boje za svobodu a demokracii, tj. 17. listopadu, a lidé měli možnost toto 30leté výročí oslavit podle svého gusta - přímo na ulici, v podobném duchu v jakém se odehrávala sama revoluce nebo slavnostněji, koncertem ZUŠ Kdyně v sokolovně. Oslavy na ulici se odehrály přímo na náměstí - lidé sem mohli přicházet během celého večera a u budovy MKS zapalovat svíčky nebo pokládat květiny na připravené pietní místo. Budova MKS byla k tomuto účelu vybrána záměrně - kdo zažil generální stávku pracujících, nebo ji zhlédl na videozáznamu na výstavě, ví, že právě před budovou MKS se onehdy odehrávaly veškeré projevy a občané města Kdyně zde dávali najevo svůj nesouhlas s tehdejším režimem. Město Kdyně se rovněž připojilo k celorepublikové akci organizace Post Bellum a v 17:11 hod. se za účelem připomínky pádu komunistického režimu rozezněl nejen kostelní, ale výjimečně také radniční zvon. Bonbónkem programu na ulici bylo vystoupení kdyňského hudebníka, Antonína Strnada, který zde poprvé uvedl svoji novou skladbu "Díky za 17. listopad". Z náměstí se lidé mohli přesunout do sokolovny, kde byl připraven bohatý program Slavnostního večera k 17. listopadu, o který se postarala kdyňská ZUŠ pod vedením ředitelky, Mgr. Milady Nejdlové, která pak posluchače navíc celým večerem provázela. Všichni příchozí byli uvítáni zpěvem pěveckého sboru Canzonetta a šampaňským - abychom té naší 30leté svobodě a demokracii společně připili na pevné zdraví. V předsálí byla navíc připravena unikátní výstava předmětů mapujících kulturu a společenské dění na Kdyňsku nejen v posledních 30 letech, ale ještě o několik skoků dříve. Během slavnostního večera vystoupili především pedagogové kdyňské ZUŠ, ve dvou blocích jsme vyslechli písně v podání pěveckého sboru Canzonetta a nechyběl ani přednes básně Karla Kryla z úst Bc.A. Dany Žákové. Třešničkou na dortu bylo vystoupení dechového orchestru Josefa Tíkala spolu s Věrou Píšovou, který zahrál píseň pro tento večer ze všech nejpříhodnější - Modlitbu pro Martu. Slavnostní večer, a tím pádem i celý program kdyňských listopadových oslav, byl zakončen českou státní hymnou, kterou si mnozí z nás spolu se všemi účinkujícími hrdě zazpívali. Listopadové oslavy svobody a demokracie jsme ve Kdyni pojali rozhodně důstojně, s patřičnou úctou i respektem a v rámci maximálních kapacitních i časových možností všech, kteří se na jejich přípravách spolupodíleli - děkuji proto všem zaměstnancům MěÚ Kdyně, kteří s přípravami jednotlivých akcí pomáhali, celému týmu MKS Modrá hvězda Kdyně, bez kterého by příprava ani realizace tohoto projektu nebyla možná a také celému kolektivu ZUŠ Kdyně, pod jehož taktovkou se odehrál program slavnostního večera. 


                                                                       Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně