Kdyňský hřbitov - místo důstojného posledního odpočinku?

09.04.2018

Hřbitov je místem posledního odpočinku, kam pozůstalí chodí vzpomínat na své zesnulé - zapalují svíčky, zdobí hroby květinami, věnci nebo různými talismany. Toto místo by proto mělo být vždy důstojné, udržované s respektem a úctou k těm, kteří již nejsou mezi námi. Kdyňský hřbitov během letošních Velikonoc důstojným místem k odpočinku rozhodně nebyl. Bohužel... Ostatně, podívejte se na fotografie, jaký pohled se nám naskytl přímo na Boží hod velikonoční. 

Přitom stačilo málo - tak jako v jiných městech mohly technické služby před svátky připravit kontejnery, mohlo být zajištěno vysypání odpadkových košů nebo dodání doplňkových velkokapacitních košů. S předstihem mohl být jistě zajištěn i odvoz tříděného odpadu a celkový úklid areálu hřbitova.

Kdyňský hřbitov jako takový zcela oprávněně zasluhuje komplexní revitalizaci a má na ni bezpochyby plné právo. Proto se na jeho vzhled, údržbu, úpravu i uspořádání chceme v následujícím volebním období zaměřit a vrátit našemu hřbitovu důstojnost, na které se kromě jiného podepsal také zub času. 


Co si o kdyňském hřbitovu myslíte Vy? Napište nám.