Dostupnost lékařské péče je ve Kdyni na dobré cestě, stejně jako cesta Na Skalce

11.06.2020

S dostupností lékařské péče se v současné době potýká většina českých měst i obcí a tento problém bohužel neminul ani město Kdyně. Nejvíce nás nyní trápí absence zubařské péče, jejíž kapacity nejsou z důvodu odchodu řady lékařů do důchodu bohužel dostatečné. Lékařů, ať už všeobecných, zubařů či specialistů z jiných odvětví, je zkrátka nedostatek a malá města pro ně většinou nebývají natolik atraktivní, aby zde usídlili nejen svoji praxi, ale také své rodinné zázemí. 
Tento problém jsme začali ve Kdyni řešit již spolu se vznikem nové směrnice týkající se přidělování bytů, kde jsou právě lékaři součástí zvýhodněné skupiny žadatelů a byty ve vlastnictví Města Kdyně jsou jim přidělovány vždy přednostně. To ale v dnešní době nestačí k tomu, aby lékaři měli o působení na malém městě zájem, tato výhoda se totiž postupně stává samozřejmostí a přistupuje k ní i řada jiných měst i obcí. Rozhodli jsme se proto, že prostřednictvím Plzeňského kraje podáme žádost na podporu financování rekonstrukce prostor pro zubní ordinaci v bývalém "Domě služeb" na náměstí a nově příchozím lékařům poskytneme i adekvátní moderní zázemí. Tyto prostory byly původně zvažovány pro Městskou polikliniku Kdyně, jejich plná obsazenost výhradně lékaři je však při stávajícím nedostatku lékařů zcela nereálná. V objektu kromě ordinace vznikne také prostor pro další související zázemí - laboratoř, rentgen, čekárnu, místnost pro vhodné uskladnění kartotéky, přijímací kancelář apod. Zubní ordinace bude disponovat bezbariérovým přístupem a bude tak dostupná nejen pro seniory, ale i pro osoby s hendikepem. Rekonstrukce prostor by měla být dokončena do konce tohoto roku, celkové náklady projektu se vzhledem ke stavu objektu pohybují ve výši 4 mil. Kč. Zásadním sdělením pro Vás, občany, je ale jistě skutečnost, že chod ordinace je již nyní personálně zajištěn a ve Kdyni máme dokonce hned 2 zubařky, které zde budou své služby v budoucnu poskytovat.
Jak napovídá nadpis článku - na dobré cestě je i pozemní komunikace v lokalitě Na Skalce, kde stále ještě probíhá výstavba rodinných domů. Většina staveb je již zkolaudována a místním obyvatelům tak ke štěstí chybí právě jen výstavba pozemní komunikace vč. chodníků, parkovacích ploch a vjezdů k jednotlivým pozemkům. V květnu se proto na radnici uskutečnilo setkání se všemi vlastníky nemovitostí v této lokalitě a projekt nové komunikace se řeší zcela individuálně a s maximálním ohledem na požadavky místních obyvatel. Věřím, že díky tomuto aktivnímu přístupu nejen ze strany vedení města, ale především ze strany samotných obyvatel ulice Na Skalce, bude nová komunikace uzpůsobena všem potřebám i požadavkům a bude v maximální možné míře sloužit ke spokojenosti všech. Stejně jako v případě zubní ordinace se dokončení tohoto projektu plánuje na konec roku 2020.

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně