Co nás ve Kdyni v letošním roce ještě čeká?

17.04.2020

Ačkoliv je nyní v souvislosti s pandemií viru SARS CoV-2 život nás všech zcela ochromen, na radnici samozřejmě pracujeme dál, a naopak o to usilovněji. Rád bych proto krátce shrnul, co se pro vás, občany města Kdyně a spádových obcí, v současné době připravuje:

  • Bylo vypsáno výběrové řízení na nový rozhlas, neboť stávající městský rozhlas je značně poruchový a jeho opravy jsou nejen neekonomické, ale v řadě případů je dokonce ani není možné provádět, neboť chybí potřebné součástky.
  • Průběžně, jakmile je to vzhledem k vegetačnímu klidu možné, se zabýváme péčí o veřejnou zeleň ve Kdyni i ve spádových obcích - dochází ke kácení či prořezání rizikových stromů a následné výsadbě nové zeleně. Sázení stromků se letos nebude týkat jen městských veřejných prostranství, ale také lesních pozemků, kde se na masivním úbytku zeleně podepsal zejména kůrovec.
  • Pokračuje také zpracovávání projektu revitalizace ul. Markova a celého sídliště. O tomto projektu jsem vás již na stránkách zpravodaje informoval, včetně souvislosti s budováním nového sídla pečovatelské služby, jehož dokončení se blíží do svého finále.
  • Letos proběhne již druhá fáze výměny a doplnění dopravního značení ve městě i spádových obcích. Na mnohých místech totiž dopravní značení zcela chybělo nebo neodpovídalo stávajícím zákonným požadavkům.
  • Pracujeme také na úpravách kancelářských prostor na městském úřadě, kde pro vás rozšiřujeme kanceláře v přízemí, abychom návštěvu úřadu a vyřízení některých potřebných záležitostí usnadnili zejména starším či hůře pohyblivým občanům.
  • Stále probíhá jedna z finančně nejnáročnějších městských staveb - stavba Galerie, která bude navazovat na budovu městské knihovny a školní družiny. Tento projekt se od samého počátku potýká s řadou komplikací, navzdory kterým se dostavby objektu dočkáme ještě v letošním roce.
  • Pracujeme také na plánování obnovy technické infrastruktury, jejíž stav je značně zanedbaný - s tímto mimo jiné souvisí projekt intenzifikace ČOV a zpracování Plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Tyto projekty budou z důvodu své obrovské finanční náročnosti představovat zátěž městského rozpočtu pro příští léta.
  • Průběžně probíhají také rekonstrukce uvolněných městských bytů i nebytových prostor. Nového kabátu se již dočkaly prostory v Nádražní ulici, které budou sloužit k provozování pedikúry či masáží. Nyní bude následovat rekonstrukce bývalého "Domu služeb" na náměstí, kde pro vás připravujeme nejen náhradu za oblíbený Sportbar, ale také prostory pro zubní lékařku a veterinářku. Nezapomínáme ani na objekt restaurace Měšťanská beseda, který se v letošním roce dočká nové omítky.

... rozpracovaných projektů či plánů je samozřejmě mnohem více. Jsem rád, že jsem vás mohl seznámit alespoň s některými důležitými akcemi, které nás v letošním roce ještě čekají. Na radnici to totiž funguje stejně jako v našich domácnostech - na jednom konci skončíte a na druhém můžete rovnou začít. My ale začínáme rádi, protože to děláme pro vás!


Oskar Hamrus, starosta města Kdyně