Co je u nás po volbách nového?

01.02.2019

Milí spoluobčané, teď jste o nás nějakou chvilku na webu neslyšeli, za to se vám omlouváme, ale vše má svoje důvody. Pokud máte chvilku času, pojďte si je teď přečíst 😊Jak možná víte, 5.11. 2018 došlo po komunálních volbách ke změně ve vedení města Kdyně, do jehož čela byl zvolen Oskar Hamrus v roli starosty a jeho zástupcem byla zvolena Ing. Věra Říhová. Dalšími členy Rady města Kdyně se stali pánové: Tomáš Veselý, Jan Janda a Ing. Ota Královec. Nástup do funkce a první kroky v úřadu nebyly rozhodně jednoduché, neboť nám v cestě stála celá řada překážek, komplikací a problémů. Nicméně - problémy jsou od toho, aby se řešily, a to je právě to, na čem neustále (doslova od rána do večera) pracujeme. Ale určitě vás zajímá, co je "na úřadě" vlastně nového? O všech projednávaných věcech se dozvíte v usneseních ze schůzí rady nebo zastupitelstva, která pro vás připravujeme co možná nejpodrobněji (naleznete je na webu města Kdyně v sekci "úřední deska").

Zásadní a pro nás důležitou věcí, kterou se nám již povedlo dovést do finále, je Směrnice Rady města Kdyně - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Chceme, aby způsob přidělování městských bytů byl co možná nejtransparentnější a hlavně spravedlivý vůči všem žadatelům s ohledem na jejich momentální životní a bytovou situaci. Pokládali jsme za důležité nastavit v této věci konečně jasné mantinely, proto také vznikla tato směrnice, která specifikuje práva i povinnosti žadatele o byt ve vlastnictví města. Směrnici včetně všech potřebných příloh najdete rovněž na webových stránkách města v sekci "Samospráva". 

Před příchodem zimy jsme se spolu s ředitelem Technických služeb Kdyně snažili připravit na možnou sněhovou nadílku, proto jsme řešili použití investičního fondu technických služeb právě na nákup radlice a kabiny k traktoru ISEKI, se kterým pro vás pracovníci technických služeb v těchto dnech usilovně zajišťují úklid zasněžených chodníků i parkovišť.

Kromě jiného pracujeme také na přípravách PLESU MĚSTA KDYNĚ, který se bude konat 23. února 2019 v sále sokolovny. Těšit se můžete na zcela nové, odlehčené, pojetí městského plesu pro všechny generace 😉

V roce 2019 nás toho čeká opravdu hodně, nejsou to jen velké investiční projekty, jsou to i malé, ale o nic méně důležité, střípky skládačky, které utvářejí obraz města i jeho spádových obcí jako celku. Snažíme se vám, občanům, naslouchat a řešit záležitosti, které nyní můžeme ovlivnit, změnit a především zlepšit. Máte-li nějaké dotazy, návrhy, nápady či připomínky, zastavte se za námi na radnici 😊Pokud nebudeme mít čas hned, rádi si ho pro Vás po společné domluvě uděláme...