Autobusové nádraží se dočká nové podoby

09.03.2020

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se v prostorách kdyňské knihovny konaly již 3. Hovory se starostou, kde jsem Vás, přítomné, seznámil s řadou připravovaných a plánovaných projektů. Jedním z nich byl například projekt celkové revitalizace prostoru autobusového nádraží vč. blízkého okolí ("pentagon"). 

Stav této lokality byl dlouhodobě žalostný, zejména co se veřejné zeleně týče - túje a keře byly neudržované a postupně se staly náhradou za odpadkové koše, lidé si totiž v důsledku jejich neudržovaného vzhledu zvykli zde odpadky odhazovat. Vedení města se proto již v roce 2019 rozhodlo k razantnímu kroku - zpracování komplexního projektu a nové podoby této lokality, která je často prvním místem, které turisté při příjezdu do našeho města autobusem spatří. Projekt byl konzultován rovněž s příslušným orgánem Rady města Kdyně - Komisí stavební a životního prostředí, jejíž členové k této realizaci neměli žádné výhrady. Realizace projektu bude rozdělena do několika dílčích částí, z nichž první, která již byla realizována, byla tou nejméně populární - pokácení stávající zeleně. Tento krok bylo nutné z důvodu zachování vegetačního klidu dokončit již do konce března. Na tuto fázi navazuje odstranění zbylých kořenů stromů a následná výsadba zhruba 20 větších ovocných stromů, které doplní výsadba trvalek a menších keřů. Projekt počítá rovněž s vyčištěním a celkovou údržbou vodní nádrže v této lokalitě. Jedním z dílčích, a z pohledu bezpečnosti důležitých, kroků projektu je také zprovoznění dlouhodobě nefunkčního veřejného osvětlení. Nezapomínáme samozřejmě ani na vyžití pro děti (a jejich maminky), kterých je v této lokalitě celá řada a na víceúčelové hřiště do ulice Dělnická to mají přece jen dost "z ruky" - počítáme tedy s instalací různých herních prvků a nového pískoviště. Toto místo bude také osazeno novými lavičkami vč. odpadkových košů. Při plánování projektu se vedení města zabývalo mimo jiné také nevyužitým prostorem - pruhem zeleně mezi vozovkou a autobusovým nádražím. Na základě toho vznikla při plánování nové podoby autobusového nádraží společně s projektanty myšlenka instalace gabionů vyskládaných do názvu města - KDYNĚ, doplněných květináči, což se u autobusového nádraží ostatně přímo nabízí. Pro občany města zde vznikne rovněž nová informační tabule, která zde nahradí stávající výlepní plochu.

Věřím, že Vy, občané města Kdyně, pro které spolu se zaměstnanci MěÚ Kdyně všechny podobné projekty připravujeme, budete s konečnou podobou autobusového nádraží ve Kdyni spokojeni a budete tento prostor využívat nejen k čekání na autobus, ale třeba i k odpočinku s rodinou, knihou nebo přáteli.

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Podívejte se jak to na nádraží vypadalo a jak by to celé mohlo vypadat....