Co se nám podařilo a na čem stále pracujeme?

V kdyňském zastupitelstvu působíme v dvoučlenném zastoupení teprve od roku 2014 a dá se tedy říci, že jsme úplnými nováčky. Učíme se, vzděláváme se a hlavně snažíme se dělat politiku nepoliticky. Řada občanů nás pravidelně oslovuje prostřednictvím našich facebookových stránek - s občany komunikujeme, scházíme se a společně hledáme řešení všech problémů...


Podívejte se, o co jsme během našeho krátkého působení v zastupitelstvu bojovali, co jsme navrhovali, co se nám podařilo a co jsme zatím navzdory všem snahám nedokázali z opoziční pozice prosadit. 


O co jsme se snažili a co se podařilo:

Kdyně:

 • rekonstrukce toalet v MKS Modrá hvězda
 • pomoc PS Safír Kdyně ve věci odkupu pozemku klubovny U Čápa
 • umístění dopravních značek "Pozor děti" před frekventovaným kdyňským náměstím
 • odstranění nevzhledného a nevyužívaného novinového stánku vedle restaurace Černý orel
 • zveřejňování rozpočtových opatření Rady města Kdyně
 • organizace preventivní besedy "Šmejdi" v sále kdyňského kina doplněné o promítání filmu
 • spoluorganizace dětského karnevalu aneb Rozloučení s prázdninami v parku u Muzea příhraničí

spádové obce:

 • internetové připojení v knihovně (Dobříkov, Hluboká)
 • výsadba nových stromků na návsi (Dobříkov)
 • připomínkování výše ročních příspěvků pro SDH a další spolky
 • výměna informační tabule na návsi (Dobříkov)
 • rekonstrukce toalet v restauraci (obec Hluboká)
 • připomínkování opravy hasičské zbrojnice v Hluboké a v Dobříkově

A co se nám zatím nepodařilo?

 • snaha o řešení problematiky fungování - nefungování Technických služeb města Kdyně
 • snaha o odstranění problémů s černými skládkami v blízkosti sběrných nádob - návrh k instalaci fotopastí či kamer
 • návrh projektu k osazení návsí vybraných obcí herními prvky (Smržovice, Hluboká, Dobříkov)
 • návrh na instalaci bezpečnostní protihlukové stěny u budovy základní školy na náměstí (místo stávajících truhlíků s tújemi)
 • připomínkování nutnosti rekonstrukce a oprav prostor MŠ Dělnická