Poznejte naše kandidáty

Oskar Hamrus

státní zaměstnanec - Policie ČR, zastupitel města Kdyně, 44 let

nezávislý kandidát

Již 23 let pracuje u Policie ČR, v současné době jako kriminalista, dříve působil na obvodním oddělení ve Kdyni. Je hrdým dobříkovským rodákem a aktivním členem řady spolků - mimo jiné působí jako starosta SDH Dobříkov a jako vedoucí mladých hasičů v Hluboké. 

Svůj volný čas nejraději věnuje rodině. Kromě toho rád pracuje na zahradě nebo na zvelebování rodinného domu. Nepohrdne ani jakýmkoliv sportem, nejraději ale jezdí na kole. 

Ing. Věra Říhová

tisková mluvčí a preventistka MP Domažlice, zastupitelka města Kdyně, 28 let

Vystudovala ČVUT v Praze, obor Řízení regionálních projektů. O dění na Kdyňsku se zajímá již od dětství a sama sebe považuje za kdyňskou patriotku - přestože ji studium často "odválo" i do vzdálených koutů naší země, vždy se ráda vracela domů, do Kdyně. Nyní pracuje jako preventistka a tisková mluvčí Městské policie Domažlice, kde má na starosti veškeré preventivní projekty a komunikaci s médii. 

Ve volném čase se věnuje fotografování, četbě, turistice a domácím mazlíčkům. Tomáš Veselý

podnikatel, 41 let

Vystudoval střední průmyslovou školu strojní v Klatovech, poté si rozšířil kvalifikaci jako sportovní trenér. Více než 10 let pracoval v oblasti fitness kulturistiky a pohybových aktivit specifických skupin populace. Od roku 2005 se podílí na vedení rodinné firmy, která působí v oblasti  obchodu s technologiemi pro stavebnictví a zemědělství. 

Volný čas i nadále věnuje sportu a cestování a koníčkem se pro něj stala i jeho práce v rodinné firmě. 


Václav Maršík

manažer, 47 let

Absolvent střední průmyslové školy strojnické v Klatovech, který v současné době pracuje jako manažer s odpovědností za vedení týmů a nábor nových zaměstnanců. Několik let pracoval jako regionální manažer společnosti EKO-KOM, kde měl na starosti odpadové hospodářství měst a obcí v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Ve volném čase se věnuje myslivosti, kynologii a vaření. Jeho svět se ale momentálně nejvíc točí kolem dcery Niny.

Radek Čejka

podnikatel, 48 let

Absolvent Střední průmyslové školy textilní v Aši, který se od roku 1996 věnuje podnikání. Před 12 lety jako jeden z pěti zakládajících členů stál u zrodu cyklistického oddílu Jabkoty, který se kromě sportovních aktivit věnuje i pořádání různých kulturních akcí. Po celou dobu existence oddílu je i jeho předsedou.

Je všestranným celoživotním sportovním nadšencem. Jeho velkou zálibou je kulinářství a v poslední době s tím úzce spojené pěstování a zpracování chilli papriček.

Petr Drahoňovský

obchodně-technický referent, 42 let

Absolvent oboru strojní mechanik, který si své vzdělání doplnil o maturitní zkoušku. Ve strojírenství pracuje celý život - více než 20 let působil ve firmě Kdynium, a.s., kde mimo jiné působil i na obchodním oddělení. Nyní je technologem výroby ve společnosti ROC Galvanic. 

Téměř 20 let je starostou SDH Hluboká a již sedmou sezonu pracuje rovněž jako vedoucí mladých hasičů SDH Hluboká. 

Miroslav Řežábek

jednatel společnosti, 53 let

Již více než 25 let působí jako zástupce společnosti Thermo - Kov. O dění ve Kdyni se zajímá odjakživa, nyní se rozhodl, že se na budoucnosti města chce aktivně spolupodílet.

Ve svém volném čase se věnuje především své rodině. Ve zbytku času rád včelaří a pečuje o zahradu. Co se týče sportu, preferuje spíše zimní sporty - sjezdové a běžecké lyžování.


Ing. Markéta Pejsarová

bankovní poradce, 25 let

Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, obor podniková ekonomika a management. Od roku 2015 pracuje pro Komerční banku, a.s., v současné době jako bankovní poradce na pobočce v Domažlicích.

Ve volném čase se věnuje rodině, cyklistice, a procházkám v přírodě. V poslední době spolu s manželem propadla sportovnímu rybaření. Ráda objevuje nová místa a miluje cestování.

Dušan Bureš

podnikatel, 47 let

Vyučený truhlář, který našel zalíbení v gastronomii a ve všem co k ní patří. Několik let pracoval jako číšník, poté se rozhodl založit si ve Kdyni vlastní podnik. Nyní provozuje Mycí centrum Kdyně, kde právě pracuje na rozšiřování a zkvalitňování služeb.

Svůj volný čas věnuje sportu, nejraději chodí cvičit do posilovny. Je také vyznavačem jízdy na motorce, díky které poznává krásy naší země.

Jitka Kaiserová

vychovatelka, 45 let

Vystudovala střední pedagogickou školu v Karlových Varech a ihned po jejím absolvování nastoupila jako vychovatelka ve školní družině při Masarykově ZŠ ve Kdyni, kde pracuje dodnes. Práce s dětmi je její celoživotní radostí která ji baví a naplňuje.

Mezi její koníčky patří sport, práce na zahradě a poznávání cizích zemí.

Pavel Dominik

dispečer výroby, 35 let

Vyučil se v oboru obráběč kovů na SOU Domažlice. Po vyučení nastoupil do rodinné firmy Dominik - CNC HEAVY MACHINING, s.r.o., kde již patnáctým rokem působí jako dispečer výroby. Má to štěstí, že se mu jeho povolání stalo zároveň koníčkem.

Volný čas se snaží věnovat nejvíce rodině. Zajímá se o sport, rád jezdí na kole. Mezi jeho záliby patří také cestování a historie.

Přemysl Raška

pedagog - výtvarník, 52 let

Absolvent Střední školy uměleckých řemesel v Praze, který následně ve studiu pokračoval na DAMU, tu však nedokončil. V současné době působí jako pedagog - výtvarník ZUŠ Kdyně, kde vede výtvarný obor. S manželkou se několik let věnoval výrobě keramiky, nyní se spolupodílí na provozu rodinné cukrárny ve Kdyni.

Ve volném čase se věnuje umění a historii. Inspiraci k vlastní umělecké tvorbě hledá zejména v přírodě, proto miluje procházky. Zajímá se také o dětskou psychologii.

Jiří Pejsar

důchodce, 66 let

Hrdý obyvatel Starce, který svůj život zasvětil kdyňské kultuře, zejména místnímu kinu, kde více než 37 let pracoval jako vedoucí. Měl to štěstí, že se mu jeho práce stala celoživotním koníčkem.

Ve volném čase se vždy snažil nejvíce se věnovat rodině - dětem, postupně i vnoučatům a nyní již také pravnoučatům.

Bc. Lukáš Krhoun

vysokoškolský student, 23 let

Student České zemědělské univerzity v Praze, který se během studia aktivně podílí na řadě univerzitních projektů. V současné době je také členem Asociace studentů, v rámci které se zabývá organizací volnočasových a kulturních aktivit.

Svůj volný čas věnuje hlavně sportu. Velkou zálibu našel také v cestování. Každoročně působí jako vedoucí letního pionýrského tábora v Plichticích.

Jaroslava Ducháčková

důchodkyně, 65 let

Řadu let pracovala jako vedoucí pečovatelské služby ve Kdyni. Tato problematika ji proto není cizí a téma sociálních služeb ve Kdyni sleduje i nadále. V současné době je v důchodu a svůj čas věnuje převážně rodině, hlavně vnoučatům.

Mezi její záliby patří cyklistika, lyžování a cestování za poznáváním krásných míst České republiky i zahraničních destinací.