9. SPÁDOVÉ OBCE


 • Hluboká, Prapořiště, Starec, Podzámčí, Smržovice, Dobříkov, Vítovky, Branišov, Nové Chalupy

 • Dotace na odkanalizování nemovitostí
 • Každoroční vyčlenění částky 1 500 000 Kč z rozpočtu Města Kdyně na odkanalizování spádových obcí prostřednictvím poskytování dotací občanům (zejména v místních částech, kde není možné provést napojení na ČOV Kdyně) - možnost vybudování vlastních domácích čističek
 • schválení Zásad Rady města Kdyně pro poskytování dotací na zajištění odkanalizování nemovitostí
 • poskytování dotace ve výši 30 000 Kč/nemovitost


 • Opravy a budování vodovodní infrastruktury ve spádových obcích
 • Oprava vodních nádrží a zdrojů vody ve spádových obcích - oprava hrází, dna a přítoků
 • Instalace veřejného osvětlení v místech, kde tato infrastruktura dosud chybí (návaznost na modernizaci veřejného osvětlení prováděnou v letech 2021 - 2022)
 • Průběžná obměna herních prvků a pískovišť, pravidelná údržba víceúčelových hřišť
 • Kvalitní společenské a kulturní vyžití - opravy kulturních domů, pořízení potřebného vybavení
 • Spolupráce s místními spolky (např. SDH, TJ, zájmové organizace, apod.)