6. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH


  • Modernizace kina Kdyně - vybudování moderního a konkurenceschopného kinosálu s širokými možnostmi využití
  • Otevření Galerie č.p. 11 - dokončení rekonstrukce a zahájení provozu galerie, využití části prostor pro komunitní účely a činnost místních spolků a organizací
  • Zpracování projektu komplexní rekonstrukce rozhledny Koráb - využití objektu pod rozhlednou Koráb
  • Komplexní revitalizace a rekonstrukce Chatové osady Hájovna
  • Vytvoření expozice v "Domě v kožichu" (č.p. 89) - expozice s ukázkou dobového bydlení (po provedení nutné sanace objektu z důvodu výskytu vlhkosti - realizace v roce 2023)
  • Zajištění pestré nabídky kulturních a společenských akcí pro všechny věkové skupiny občanů - vytvoření "Koncepce kultury a turismu města Kdyně"