2. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY


  • Zubní ordinace a laboratoř (Náměstí č.p. 9 - bývalý "Dům služeb") - dokončení ordinace vč. zubní laboratoře a pracoviště pro dentální hygienu (práce probíhají již v roce 2022, Město Kdyně v rámci podpory nových zubních lékařů zakoupilo rovněž komplexní vybavení zubní ordinace v hodnotě cca 1,8 mil. Kč) + zajištění bezbariérového přístupu (vybudování výtahu)

  • Ordinace pro pediatra (č.p. 9) - příprava projektu vč. pořízení komplexního vybavení ordinace a zajištění bezbariérového přístupu (vybudování výtahu), motivační pobídky a benefity pro lékaře (přidělování městských bytů lékařům a zdravotnickému personálu)

  • Komplexní rekonstrukce zázemí pečovatelské služby v ul. Sokolská - rekonstrukce střediska osobní hygieny pro klienty pečovatelské služby Doma ve Kdyni, vytvoření moderního a bezpečného zázemí pro poskytování služeb