1. ŠKOLSTVÍ
A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


  • Masarykova základní škola Kdyně
  • Dokončení sanace všech budov vč. sanace budovy školy na Náměstí (plánovaná realizace v letech 2023 - 2025)
  • Zpracování projektu komplexní rekonstrukce MZŠ Kdyně vč. využití obnovitelných zdrojů energie (solární panely, apod.) a možnosti využití podkrovních prostor hlavní budovy školy
  • Rekonstrukce všech vnitřních prostor školy (WC, kabinety, sborovna, chodby, apod.) vč. rozvodů všech sítí (elektřina, voda, odpad, apod.)
  • Modernizace učeben a vybavení školy


  • MŠ Dělnická - rekonstrukce vnitřních prostor a všech tříd (vč. rozvodů všech sítí), zateplení budovy, revitalizace zahrady mateřské školy, instalace herních prvků


  • MŠ Markova - rekonstrukce vnitřních prostor a všech tříd (vč. rozvodů všech sítí), rekonstrukce školní kuchyně, vybudování nové školní jídelny - přístavba IV. pavilonu, tunelové propojení pavilonů MŠ, rekonstrukce střech všech pavilonů


  • MŠ Hluboká - napojení budovy školky na kanalizaci, komplexní sanace a rekonstrukce objektu vč. rekonstrukce střechy


  • Základní a mateřská škola Prapořiště - rekonstrukce rozvodů všech sítí, rekonstrukce vnitřního vytápění, rekonstrukce vnitřních prostor školy - třídy a zázemí vč. školní kuchyně